Symposium Waterkring ‘De betekenis van rekenkamers voor Waterschappen’

22 november 2019 10:00 - 15:30 |  Waterschap Zuiderzeeland, te Lelystad
Georganiseerd door: NVRR waterkring

Graag nodigt de Waterkring u uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst op 22 november bij het waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. De bijeenkomst is interessant voor iedereen die betrokken is bij de waterschappen en in het bijzonder voor het algemeen bestuur en externe leden van rekenkamercommissie bij waterschappen. In de bijeenkomst wordt ingegaan op de werking en toegevoegde waarde van rekenkamers en/of rekenkamercommissies: hoe kan dit instrument het werk van de waterschappen ondersteunen?

We hebben bijzondere gasten: Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, met een onschatbare hoeveelheid ervaring en inzicht op het gebied van onafhankelijk onderzoek. Ook hebben we Rogier van de Sande Dijkgraaf, Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter Unie van Waterschappen, bereid gevonden om te vertellen over zijn ervaring met rekenkamercommissies. Ans Hoenderdos, directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer gaat in op de toezichtsrelatie provincies-waterschappen en de rekenkamerfunctie. En natuurlijk is er volop gelegenheid om met de sprekers en met elkaar in gesprek te gaan.

Registratieformulier

Voor meer informatie over rekenkamercommissies bij waterschappen, bekijk dit filmpje:


Meer informatie