Algemene Ledenvergadering 26 juni 2020

26 juni 2020 |  digitaal, via zoom
Georganiseerd door: NVRR

Geacht NVRR lid, 

Het bestuur van de NVRR nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering wordt op vrijdag 26 juni 2020 gehouden via Zoom. De digitale vergadering vindt plaats van 10-12 uur.

Hier vindt u de agenda van de vergadering.

De vergaderstukken en de link voor de zoommeeting voor de Algemene Ledenvergadering zijn 12 juni 2020 verzonden. Wanneer u onverhoopt deze stukken niet ontvangen heeft, dan kunt u deze opvragen via info.nvrr.nl.

Op de agenda staat een voorstel tot statutenwijziging. Conform de statuten ligt vanaf woensdag 27 mei 2020 tijdens kantooruren een afschrift van de statutenwijziging ter inzage ten kantore van Interactie, Horapark 9, 6717 LZ Ede. Wilt u het afschrift inzien, verzoeken wij u daarvoor telefonisch een afspraak te maken via 085 - 2250275.

We zien u graag op 26 juni via Zoom.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVRR