Extra ALV ivm statutenwijziging

3 juli 2020 10:00 - 11:00 |  digitaal, via zoom
Georganiseerd door: NVRR

Geacht lid van de NVRR,

Op de agenda van de ALV van 26 juni jl. stond het punt Statutenwijziging geagendeerd.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de ALV van 26 juni waren niet twee/derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigd. De statuten schrijven in de geval voor om een nieuwe vergadering uit te schrijven, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering.

Het bestuur van de NVRR nodigt u dan ook uit voor de extra ALV. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 juli om 10.00 uur via Zoom. Bijgevoegd ontvangt u de agenda en de vergaderstukken.

Agenda

Bijlage 3: akte statutenwijziging verening

Bijlage 3.1: Voorstel statutenwijziging ALV

 

 

NB: vrijdag 3 juli, 12.00-13.00 uur webinar gehost door de NVRR:

'Digitale democratie in tijden van corona'

Prof.dr. Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale overheden te Leiden

 

Aanmelden kan via:

https://www.nvrr.nl/agenda/89271/Webinar-%27Digitale-democratie-in-tijden-van-corona%27

 

Met vriendelijke groet,

 

NVRR bestuur