Masterclass Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden

2 februari 2021 16:00 - 20:00 |  Amsterdam of online
Georganiseerd door: UvA
Toegangsprijs: 2795

In deze masterclass bespreken we hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Dit doen we langs twee invalshoeken. Ten eerste gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen
op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd kan worden in een dergelijke ambigue
omgeving. Ten tweede door van relatief nieuwe ontwikkelingen binnen het beleidsonderzoek te laten zien wat ze kunnen.

De start is op 2 februari 2021.

Mee informatie is hier te vinden.