Skip to main content

Lunchwebinar meta-dossier Jeugdzorg

Gepubliceerd op:
woensdag 29-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

5

juli

Tijdstip

Start: 12:00
tot 13:00 uur.

Locatie

Webinar

Organisator

NVRR

Lunchwebinar meta-dossier Jeugdzorg

Decentrale rekenkamers voeren sinds 2005 onderzoeken uit op onderwerpen uit een grote verscheidenheid aan beleidsterreinen waar de decentrale overheden voor verantwoordelijk zijn. Er zijn onderwerpen die steeds weer door rekenkamers worden geagendeerd, zoals grote projecten, inkoop & aanbestedingen, externe inhuur of verbonden partijen. Over deze onderwerpen zijn al veel rekenkamerrapporten verschenen en opgenomen in de bibliotheek van de NVRR. Door de veelheid kan het soms lastig zijn om de weg in de onderzoeksvragen en normenkaders te vinden en keuzes te maken. De NVRR wil met behulp van metadossiers de kennis die in de bibliotheek van de NVRR te vinden is voor rekenkamers en andere geïnteresseerden ontsluiten.

We laten de rekenkamerrapporten op één onderwerp door een ervaren onderzoeker analyseren op de grootste gemene delers en (lokale) verschillen. De opbouw van de metadossiers is voor elk onderwerp uniform, zodat de informatie uit de gebundelde rapporten op een systematische manier toegankelijk gemaakt wordt. In 2021 zijn we gestart met een metadossier op het onderwerp jeugdhulp. In totaal zijn meer dan 40 rekenkamerrapporten van rekenkamers uit kleinere tot grote gemeenten in het metadossier opgenomen. Voor de metadossiers is een applicatie ontwikkeld, die via de website van de NVRR toegankelijk is, waardoor de rapporten en hun inhoud op een gemakkelijke wijze aangeboord kunnen worden.

Op dinsdag 5 juli wordt het metadossier gepresenteerd, van 12.00-13.00 uur tijdens een lunchwebinar.