Skip to main content

Webinar Democratie en Regionale Energie Strategie

Gepubliceerd op:
maandag 17-10-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

25

november

Tijdstip

Start: 10:00
tot 12:00 uur.

Locatie

Webinar

Organisator

Noordelijke Rekenkamer

Webinar Democratie en Regionale Energie Strategie

De komende jaren zal de hele samenleving volop bezig zijn met de energietransitie. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk keuzes maken, in Regionale Energie Strategieën. Bovendien is afgesproken dat zij inwoners, bedrijven en belangengroepen aan de voorkant zouden betrekken bij het opstellen van die strategieën, om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Maar lukt dat ook? Hoe doen de energieregio’s dat? En is in de samenleving ook een behoefte om mee te denken en te doen?

De Noordelijke Rekenkamer heeft daar in drie provincies onderzoek naar gedaan. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis van het webinar. De deelnemers gaan met elkaar en de onderzoekers in gesprek over zaken als: hoe kan een rekenkamer zinvol en neutraal onderzoek doen naar ‘democratische legitimiteit’; hoe breng je maatschappelijke wensen met betrekking tot ‘participatie’ in kaart; kun je een eindoordeel vellen – democratie is immers een meervoudig begrip? Daarnaast hopen de organisatoren dat de deelnemers ervaringen met soortgelijk onderzoek zullen uitwisselen.