Skip to main content

Webinar van Wob naar WOO

Gepubliceerd op:
maandag 24-10-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

18

november

Tijdstip

Start: 12:00
tot 13:00 uur.

Locatie

Webinar

Organisator

NVRR

Webinar van Wob naar WOO

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als doel een transparante overheid te bevorderen. De wet kent belangrijke nieuwe verplichtingen over de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, de openbaarmaking op verzoek, en het op orde brengen van de digitale informatiehuishouding. Tijdens het webinar zal worden ingegaan op de belangrijkste veranderingen van de Woo ten opzichte van de Wob. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op de betekenis van de Woo voor gemeentelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en gemeenschappelijke rekenkamers. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van de (eerste) ervaringen met de Woo.