Skip to main content

Wintercongres Kring Noord

Gepubliceerd op:
donderdag 10-11-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

13

januari

Tijdstip

Start: 01:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis Tynaarlo

Organisator

Kring Noord NVRR

Wintercongres Kring Noord

Rekenkamer tussen informatiebehoefte en onderzoek

Rekenkamers worden vaak als instrument gezien ten behoeve van de volksvertegenwoordiging of van de (bredere) decentrale democratie. Tegelijkertijd zijn zij ook onafhankelijk – op termijn alle. Dat betekent dat rekenkamers niet in opdracht van raad, Staten of Algemeen Bestuur handelen. Tegelijkertijd is het essentieel dat hun werk ten minste voor een deel een antwoord is op de kennisbehoefte van de volksvertegenwoordigingen. Maar hoe kan de rekenkamer die kennisbehoefte kennen? Hoe ver kan en mag de rekenkamer daarin gaan? En welke andere hulptroepen zijn er voor de volksvertegenwoordigingen? Dat zijn enkele van de vragen die op het congres aan de orde komen.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via a.penninga@hethogeland.nl onder vermelding ‘NVRR-Noord Wintercongres’, a.u.b. vóór 6 januari 2023. Geef s.v.p. ook aan of uw voorkeur uitgaat naar deelsessie A of deelsessie B.

Locatie

Gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries

Programma

13.00 uur

Zaal open

13.30 uur

Plenaire opening

Linze Schaap, voorzitter NVRR-Kring Noord

13.35 uur

Inleiding

Jeroen Kerseboom – voormalig directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer, Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer

Kernvraag: hoe kun je de kennisbehoefte van volksvertegenwoordigers kennen en in kaart brengen; en daarbij rekening houden met de verschillen in kennisbehoefte van de volksvertegenwoordiging als geheel, van fracties en van individuele leden?
Hij zal laten zien op welke manier(en) de Tweede Kamer in die behoefte voorziet. Door zijn kennis van de rekenkamerwereld kan hij met de deelnemers meedenken over de vraag hoe rekenkamers achter de informatiebehoefte van ‘hun’ volksvertegenwoordigingen kunnen komen en hoe ze daar mee om kunnen gaan (en welke instanties, zoals griffies, daar eveneens een rol in kunnen spelen).

14.05 uur

Vragen / discussie

14.25 uur

Pauze

14.45 uur

Deelsessies

Deelsessie A

Feitelijk: hoe kan de rekenkamer haar volksvertegenwoordiging ondersteunen? – Organisatie: Noordelijke Rekenkamer

Welke informatiebehoefte hebben raadsleden/Statenleden/leden van AB’s? Hoe houdt de onafhankelijke rekenkamer voeling met informatiewensen van raad/Staten/AB? Hoe kan de rekenkamer onderzoek doen naar de informatiebehoefte en de bestaande informatievoorziening beoordelen? Vergelijken doet leren; maar vergelijken (en samenwerken) met wie/wat is het beste? En hoe organiseer je dit? In deze deelsessie wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het Doe Mee-onderzoek 2022 en van een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer naar het institutionele geheugen van Provinciale Staten.

Deelsessie B

Normatief: breedte taak en rol rekenkamer, ook in relatie tot griffie: wat kunnen we en wat mogen we; en wanneer? (Onderwerpen: Normatief – welke rol moet de rekenkamer hebben: hulptroep van de raad/Staten/AB of van de democratie; onderzoeksbureau voor de raad of kennisinstituut? Hoe vul je die verschillende rolopvattingen in? Welke verhouding is er dan tussen de rol van de rekenkamer en die van de griffie?

15.45 uur

Plenaire terugkoppeling en gedachtewisseling

16.15

Afsluiting, hapje en drankje