Skip to main content

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

Gepubliceerd op:
vrijdag 18-11-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

19

december

Tijdstip

Start: 12:00
tot 13:00 uur.

Locatie

Webinar

Organisator

NVRR

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken over een eventueel onderzoek naar de stappen die de gemeente/provincie of het waterschap in deze transitie zet en bijvoorbeeld de rol van inwoners hierbij. Daarom hebben we contact gezocht met de NP RES om een feitelijk overzicht van de huidige stand van zaken van de regionale energiestrategiën te krijgen en een beeld van wat je nu als rekenkamer op dit thema al zou kunnen doen. De NP RES is daarnaast bezig met een update van de factsheet die de NVRR op dit moment heeft over energietransitie. Ook hier zal in de webinars aandacht voor zijn.

In december zullen wij twee webinars organiseren over de RES en wat je hier als rekenkamer(commissie) de komende tijd op zou kunnen doen.

De RES: stand van zaken en actualiteiten
15 december, 12-13u.

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?
19 december, 12-13u.