Skip to main content

Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-03-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

31

maart

Tijdstip

Start: 09:45
tot 10:30 uur.

Locatie

Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht

Organisator

NVRR

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NVRR heeft alle leden uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart van 09:45 tot 10:30 uur in Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht.

De vergaderstukken voor de ALV zijn per mail toegestuurd.

Op dezelfde dag organiseert de NVRR tevens het congres: “het gezag van de rekenkamer”. Alle leden van rekenkamers/rekenkamercommissies zijn welkom bij het congres. U kunt zich hiervoor separaat aanmelden.

We zien u graag op vrijdag 31 maart in Utrecht.

Agenda voor de ALV

  1. Opening
  2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda
    1. Bestuursmutatie
  3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 2 december 2022
  4. Voordracht tot benoeming bestuurslid Linze Schaap
  5. Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden
  6. Bijgestelde meerjarenbeleid en begroting
  7. Rondvraag
  8. Sluiting