Skip to main content

Mini-symposium Mensenwerk: gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak

Gepubliceerd op:
woensdag 05-04-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

22

juni

Tijdstip

Start: 10:30
tot 15:00 uur.

Locatie

Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht

Organisator

NVRR

Mini-symposium Mensenwerk: gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak

Cultuur en gedrag zijn een belangrijke factor in het succes van de organisatie en in hoe de uitkomsten van rekenkameronderzoek landen in de organisatie. Maar hoe onderzoek je cultuur en gedrag op een manier die niet alleen kwalitatief solide en betrouwbaar is, maar ook waarde toevoegt? En hoe kun je met rekenkameronderzoek positief bijdragen aan cultuur en gedrag in de organisatie? Deze vragen staan centraal in dit mini-symposium met onder andere Manja Knevelbaard en Rogier van der Wal als sprekers! Ben jij er bij?

Het mini-symposium vindt plaats tussen 10.30 en 15 uur in Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht. Na afloop is er een borrel.

Programma

10.30 uur

Opening en welkom

10.35 uur

Onderzoek doen naar cultuur en gedrag: Twee invalshoeken voor Rekenkamers

Manja Knevelbaard is partner bij ACS Partners en docent Behavioural Auditing aan de post-master Internal Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit.

Steeds meer auditors en rekenkamers erkennen dat cultuur en gedrag in organisaties een belangrijke factor is in het succes van deze organisaties. Maar hoe onderzoek je cultuur en gedrag op een manier die niet alleen kwalitatief solide en betrouwbaar is, maar ook waarde toevoegt? In deze lezing vertelt Manja over twee invalshoeken, een deductieve en inductieve manier van onderzoeken. Manja pleit voor het belang van het onderkennen van verschillende perspectieven, mentale modellen en drijfveren, die het handelen bepalen van mensen. Manja vertelt over het belang van dialoog om ruimte te maken voor nieuwe ideeën, oplossingen en zienswijzen. Ze biedt concrete handvaten om er zelf mee aan de slag te gaan en brengt voorbeelden mee uit de praktijk.

Manja Knevelbaard voert onderzoeken uit naar gedrag en cultuur en begeleidt agile audits met multidisciplinaire teams. Ze heeft een achtergrond in managementwetenschappen, met een focus op verandermanagement en management control. Ze studeerde cum laude af op de dynamieken tussen auditor en auditee, en hoe deze het leren n.a.v. audits beïnvloeden.

11.40 uur

De ‘psychologie van de rekenkamer’

Peter Bos is associate lector bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Rogier van der Wal is lector Ethisch Werken bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Peter en Rogier gaan met u inzoomen op de ‘psychologie van de rekenkamer’, aansluitend bij het verhaal van Manja Knevelbaard en met speciale aandacht voor morele aspecten. Wat valt hierover te zeggen vanuit het perspectief van houding en gedrag? Om hier grip op te krijgen staan we tijdens de sessie stil bij verschillende morele vragen. Hoe kun je bijvoorbeeld je kritische zin bewaren en toch op goede voet blijven staan met degenen die je kritisch volgt? En hoe houd je daarbij je eigen morele kompas op koers? Daarbij hebben we specifieke aandacht voor leiderschap: hoe kan een rekenkamer ethisch leiderschap aan de dag leggen en wat is daarvoor nodig? Hoe verhoudt zich dat tot het leiderschap van college en raad? En wat doe je als dat spanning oplevert? Tenslotte staan we stil bij een niet onbelangrijk vraag: op welke manier merken inwoners iets van invloed van hun rekenkamer, en hoeveel invloed hebben zij er zelf eigenlijk op? En in hoeverre vinden we deze invloed wenselijk? We komen niet alleen zenden maar gaan ook graag met u in gesprek – we zijn ook benieuwd naar uw praktijkervaringen.

Peter Bos zijn expertisegebieden omvatten leiderschap en interorganisationele samenwerking. Peter is een veelgevraagd spreker en heeft verschillende publicaties geschreven over zijn specialismen, waaronder (als co-auteur) het boek Talent Mobiliseren – Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties.

Rogier van der Wal is opgeleid als classicus, filosoof en bestuurskundige en werkte onder andere bij de gemeente Almere, de VNG (in een pioniersfunctie als strategisch beleidsadviseur wetenschap) en Platform31. Zijn meest recente publicatie is een verzameling tekstfragmenten in Nederlandse vertaling van de Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.), Hoe je een land bestuurt, in februari 2023 uitgekomen bij ISVW Uitgevers.

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

De mens centraal

Karel Smouter (1983) werkt op de redactie Binnenland van NRC.

Karel Smouter schrijft over onder meer maatschappelijk onbehagen. In zijn boek Blauw wit rood. De boerenopstand als spiegel voor Nederland (2022) maakt hij een analyse van het onbehagen op het Nederlandse platteland. Hij signaleert een botsing tussen abstracte beleidsambities en de leefwereld van burgers en boeren. Hoe kunnen overheid en instanties als de Rekenkamer de mens meer centraal stellen?

14.15 uur

Afsluiting met borrel