Skip to main content

Training: Pakkende rapporten schrijven

Gepubliceerd op:
donderdag 15-06-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

21

oktober

Tijdstip

Start: 09:30
tot 16:30 uur.

Locatie

De Eenhoorn, Amersfoort

Organisator

NVRR

Training: Pakkende rapporten schrijven

Het doel van de training is om deelnemers gereedschap in handen te geven waarmee ze hun onderzoeksresultaten met nog meer impact kunnen presenteren. De trainers besteden aandacht aan twee belangrijke elementen van heldere presentatie: concrete taal, en duidelijke argumentatie. Het programma van de training ziet er daarmee als volgt uit:

Ochtend

Concreter is beter: in deze module laten de trainers de deelnemers zien hoe ze vaagheid in hun rapporten kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan een ‘intern alarmsysteem’ dat afgaat bij onvolledig taalgebruik, vage termen en jargon. Voor Rekenkamers is het een uitdaging de resultaten scherp te formuleren zodat de boodschap binnenkomt, zonder de boodschap aan concreetheid inboet. Een ‘scherpe’ formulering is niet altijd concreet. We nemen concrete voorbeelden uit rekenkamerrapporten als oefenmateriaal.

Middag

Naast het taalgebruik is de argumentatieve structuur van groot belang om resultaten helder te presenteren. Het gaat hierbij niet alleen om of de argumentatie inhoudelijk klopt, maar ook of die voor de lezer goed te volgen is, en zo min mogelijk ruimte laat voor interpretatie. Hiervoor gaan we aan de slag met De Argumentenladder, het visuele model van de argumentenfabriek om argumenten te ordenen en verbeteren. Hiermee helpen ze deelnemers onder meer om verborgen argumenten en aannames boven tafel te krijgen, de argumentatieve relaties te toetsen, en een onderbouwing zo helder mogelijk te structureren. Ook hier nemen we concrete voorbeelden uit rapporten als oefenmateriaal.

De training is kosteloos, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.

De training is vol.