Skip to main content

Training behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren

Gepubliceerd op:
woensdag 28-06-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

27

oktober

Tijdstip

Start: 09:30
tot 17:00 uur.

Locatie

GradusGroep in Amersfoort

Organisator

NVRR

Training behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren

Deze training is een vervolg op het mini-symposium “Gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak”, aanwezigheid bij het symposium is geen vereiste voor deelname. We gaan in meer detail in op het onderzoek doen naar cultuur en gedrag op een open, inductieve manier. Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties. Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. In de workshop wordt cultuur & gedrag praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de specifieke context van rekenkamers.

Behavioural auditing richt zich op het onderzoeken van drijfveren voor gedrag. Echte drijfveren zijn vaak anders dan mensen in eerste instantie rapporteren. Sterker, zij zijn zich daar vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet van bewust. Het is aan de onderzoeker om deze boven tafel te krijgen. We maken hierbij gebruik van concepten en ideeën die zijn ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) door gezaghebbende wetenschappers als Peter Senge, Chris Argyris, Donald Schön en Edgar Schein.

Als deelnemer maak je kennis met een ander onderzoeksdesign dan je misschien gewend bent. We betreden hiermee een voor veel rekenkameronderzoekers nieuw terrein. Veel van de technieken en vaardigheden die nodig zijn om een behavioural audit uit te kunnen voeren, zijn ook op andere gebieden toepasbaar en kunnen goed worden ingezet bij andere onderzoeken.

Leerdoelen

  • Je maakt kennis met onderzoekstradities zoals action research en met aan het MIT ontwikkelde concepten en inzichten over lerende organisaties.
  • Je leert hoe deze theoretische inzichten te vertalen naar inzichten die betrekking hebben op het denken en doen van mensen in organisaties, vanuit de rol van rekenkameronderzoeker.
  • Je maakt kennis met een traditie van relevant en deugdelijk onderzoek gericht op het gedrag van mensen in organisaties gebaseerd op een aan het MIT ontwikkeld onderzoeksdesign.
  • Je leert hoe bevindingen kunnen worden verwerkt in een helder en aansprekend rapport.
  • Je krijgt inzicht in welke vaardigheden nodig zijn voor een Behavioural Audit.

Omschrijving en programma
In deze training gaan we uit van zogenaamd case-gericht onderwijs. We doorlopen het onderzoeksproces stapsgewijs op basis van een casus. Het werken aan de casus wordt afgewisseld met korte theoretische inleidingen en korte oefeningen. Je kunt deze training ook volgen als je niet bij het mini-symposium aanwezig kon zijn.

Maximaal 15 deelnemers, De training is kosteloos, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.