Skip to main content

VERVALLEN: Uitnodiging aan raadsleden en griffiers

Gepubliceerd op:
donderdag 30-07-2009
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

28

oktober

Tijdstip

Start: 19:00
tot 22:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis Raalte, Zwolsestraat 16

Organisator

ALB/NVRR/VNG

VERVALLEN: Uitnodiging aan raadsleden en griffiers

WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING IS DEZE BIJEENKOMST HELAAS VERVALLEN

‘Rekenkamer(commissie)s  –  VAN of VOOR de RAAD?

op woensdagavond 28 oktober 2009 in het gemeentehuis van Raalte.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de VNG afdeling Overijssel organiseert het Actieprogramma Lokaal Bestuur een interessante regionale conferentie over het onderwerp rekenkamers.

Regelmatig bereiken ons vragen van raadsleden en griffiers over aspecten die te maken hebben met het rekenkamerwerk. Vooral raadsleden worstelen met de vraag over de positie van de rekenkamercommissie. Is de commissie nu VAN de raad of VOOR de raad. Met andere woorden; ‘Hoe is de verhouding tussen de raad en de rekenkamer(commissie)?’

De discussie over de positie wordt vaak gevolgd door opvattingen over de onderwerpkeuze. Veel raden willen graag invloed uitoefenen op de onderwerpen die onderzocht zouden moeten worden ondanks het gegeven dat dit formeel (wettelijk) niet is toegestaan. Dit gegeven leidt in de betreffende gemeente vaak tot de opvatting; ‘Wat heb je aan de rekenkamer?’

Deze en andere onderwerpen zoals onafhankelijkheid commissie, wijze van onderzoek, rechtmatigheid en vormgeving rekenkamer(commissie) komen tijdens deze bijeenkomst aan bod.

Naast inleidingen van een bestuurslid van de NVRR (tevens voorzitter van enkele rekenkamers) en twee raadsgriffiers die veel ervaring hebben op het terrein van onderzoek zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en informatie te vergaren.

U bent tijdens deze bijeenkomst te gast in het gemeentehuis van Raalte (Zwolsestraat 16). Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren en is speciaal bedoeld voor raadsleden en griffiers.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden; een uitgewerkt programma volgt te zijner tijd. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief of het onderwerp dan kunt u contact opnemen met Ben Mouw, regioconsulent ALB (telefoon 06 – 51273846)

Aanmelding:
U kunt zich voor deze bijeenkomst digitaal aanmelden bij Ben Mouw; b.mouw@telfort.nl

Mede namens de NVRR nodigen wij u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.
Met vriendelijke groet,

Annette van Delft en Ben Mouw, consulenten Actieprogramma Lokaal Bestuur
Gerla Struik, beleidsadviseur VNG afdeling Overijssel