Skip to main content

Kringbijeenkomst Overijssel

Gepubliceerd op:
maandag 02-11-2009
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

11

november

Tijdstip

Start: 16:30
tot 19:30 uur.

Locatie

Gemeentehuis Borne

Organisator

Krig Overijssel

Kringbijeenkomst Overijssel

De NVRR Kring Overijssel nodigt u uit voor de kringbijeenkomst op:

Datum:  Woensdag 11 november 2009
Plaats:  Gemeentehuis Borne
Adres:  Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Tijd:  16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het gemeentehuis

Dan zal het specialthema Wat doe je met rechtmatigheid? op de agenda staan.

Onderzoek naar de rechtmatigheid van het gemeentelijke en provinciale bestuur maakt volgens de Gemeente-, en Provinciewet deel uit van de taken van lokale rekenkamers. De definitie is simpel: rechtmatigheid is het voldoen aan wet- en regelgeving. Maar, rechtmatigheid is iets wat de accountant toch al doet? Voor veel rekenkamer(commissie)s is rechtmatigheid niet direct een thema voor onderzoek en eigenlijk nog een onontgonnen werkterrein.

Reinier Gosselink van Ernst&Young is uitgenodigd om aan de hand van een presentatie en een aantal stellingen aan te geven wat je met rechtmatigheid kunt doen, wat de accountant wel en niet doet met rechtmatigheid en wat de kansen voor rekenkamer(commissie)s zijn.

Bij deze uitnodiging zijn de volgende stukken meegestuurd:
•  Agenda 11 november 2009
•  Verslag kringbijeenkomst 15 april 2009
•  Vergaderthema’s kringbijeenkomsten

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:
alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers van de Overijsselse gemeenteraden.

In verband met de planning van de bijeenkomst wil ik u verzoeken om uiterlijk voor 5 november a.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken. Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl