Skip to main content

Kring Overijssel – Bijeenkomst

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-03-2010
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

21

april

Tijdstip

Start: 16:30
tot 19:30 uur.

Locatie

Stadhuis te Almelo

Organisator

Kring Overijssel

Kring Overijssel – Bijeenkomst

De NVRR Kring Overijssel nodigt u uit voor de kringbijeenkomst op:

Datum:            Woensdag 21 april 2010
Plaats:             Stadhuis te Almelo

Adres:             Stadhuisplein 1, 7607 EK Almelo
Tijd:                 16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)

Parkeren:       Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het gemeentehuis

Dan zal het specialthema Transparantie naar de burger op de agenda staan.

Bij het thema transparantie naar de burger denken we aan betrokkenheid van en communicatie naar de burger met betrekking tot het rekenkamerwerk en hoe rekenkamer(commissie)s herkenbaar bij de burger  overkomen. Contact met de burger kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de fase van het aandragen van onderzoeksonderwerpen en bij de uitvoering van een onderzoek rondom een maatschappelijk onderwerp. Wezenlijker is de vraag hoe betrek je actief de burger bij onderzoek, zowel tijdens en als na het onderzoek? En hoe richt je daarbij het communicatieproces optimaal in?

Op een interactieve wijze willen we met de aanwezige deelnemers nagaan welke praktijkvoorbeelden, ervaringen, tips en dergelijke er zijn en of we kunnen komen tot een vorm van een praktische handreiking over de relatie tussen rekenkamer(commissie) en burger.

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:

alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse en Gelderse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers van de Overijsselse en Gelderse gemeenteraden.

In verband met de planning van de bijeenkomst wil ik u verzoeken om uiterlijk voor 15 aprila.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken. Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl