Skip to main content

Bijeenkomst Kring Overijssel/Oost

Gepubliceerd op:
dinsdag 02-11-2010
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

17

november

Tijdstip

Start: 16:30
tot 19:30 uur.

Locatie

Achter de Muren Zandpoort 6 – 7411 GE Deventer

Organisator

Kring Overijssel

Bijeenkomst Kring Overijssel/Oost

Geachte dames en heren,

De NVRR Kring Overijssel nodigt u uit voor de kringbijeenkomst op:Datum:            Woensdag 17 november 2010

Plaats:             Rekenkamer Oost te Deventer

Adres:             Achter de Muren Zandpoort 6, 7411 GE te Deventer

Tijd:                 16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)

Parkeren:        Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid.  Dan zal het specialthema “wat doet de gemeenteraad met onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie”op de agenda staan. 

Bij het thema “wat doet de gemeenteraad met onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie”denken we aan hoe de gemeenteraad omgaat met een gepresenteerd onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie; zowel bij de vaststelling van de uitkomsten van het rapport als bij het vervolgtraject, de uitvoering en afronding. Wat zijn de specifieke rollen van de gemeenteraad, van het college van B&W en van de griffie? Zijn de besluiten ten aanzien van het onderzoeksrapport duidelijk en is er sprake van een helder vervolgtraject? Worden rekenkamercommissies een speelbal in een politiek-bestuurlijk spanningsveld?

Op de agenda voor de kringbijeenkomst staat ook het onderwerp over een gezamenlijk onderzoek naar bedrijventerreinen. Een voorbereidingsgroep heeft een concept-onderzoeksplan over een gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de gemeentelijke en provinciale praktijk van de regionale planning van bedrijventerreinen in Oost-Nederland opgesteld. Alle geïnteresseerde rekenkamercommissies kunnen op deze kringbijeenkomst nog wensen en ideeën inbrengen. Het concept-onderzoeksplan treft u bijgaand aan.

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:

alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse en Gelderse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers van de Overijsselse en Gelderse gemeenteraden.

In verband met de planning van de bijeenkomst wil ik u verzoeken om uiterlijk voor 11 november a.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken. Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl

Met vriendelijke groet, 

André de Boer

Secretariaat NVRR Kring Overijssel 

Postbus 5100

7600 GC Almelo

tel (0546) 541765

email a.deboer@almelo.nl

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) stimuleert kennisuitwisseling van rekenkamers in provinciaal/regionaal verband. De Kring Overijssel houdt jaarlijks twee bijeenkomsten bedoeld om informatie, kennis en ervaring uit te wisselen over onderwerpen die de rekenkamer(commissie)s raken. De kring heeft in de afgelopen drie jaar zes van dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.