Skip to main content

Kring Noord – voorjaarsbijeenkomst

Gepubliceerd op:
maandag 14-02-2011
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

4

maart

Tijdstip

Start: 14:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis Assen, Noordersingel 33, Assen

Organisator

Kring Noord

Kring Noord – voorjaarsbijeenkomst

NVRR Kring Noord: ervaringen delen, netwerkvorming, samen werken aan kwaliteit 

Geachte heer, mevrouw,                                        

Vrijdagmiddag 4 maart organiseert de NVRR Kring Noord in Assen een bijeenkomst over de relatie tussen rekenkamercommissie en onderzoeksbureaus bij het uitbesteden van onderzoek. We nodigen alle leden, voorzitters en secretarissen van de rekenkamercommissies in het Noorden graag uit deze bijeenkomst bij te wonen. I.v.m. de aard van het thema zullen we daarnaast ook een aantal onderzoekers van, noordelijke, onderzoeksbureaus voor de bijeenkomst uitnodigen.

De opzet van de bijeenkomst is als volgt: Peter Polhuis (o.a. voorzitter Rkc Leeuwarden) en Igno Pröpper (directeur van onderzoeksbureau Partners en Pröpper) zullen ieder vanuit eigen perspectief ingaan op de relatie opdrachtgevende rekenkamercommissie-uitvoerend onderzoeksbureau.

Na deze inleidingen verdelen de aanwezigen zich over de werkgroepen om daarin hún eigen ervaringen met het uitbesteden van onderzoek te bespreken. Wat zijn de belangrijke aandachtspunten? Wat de steeds terugkerende problemen? En hoe daar mee om te gaan?

In een afsluitend panelgesprek zullen de inleiders en werkgroepvoorzitters proberen een aantal algemene lijnen en aandachtspunten samen te vatten.

De gedachte is om drie werkgroepen te formeren, één meer gericht op inhoudelijke aspecten (onderzoeksmethodologische punten bijv.), één gericht op de samenwerking als proces en één kijkend naar de relatie vanuit de markt (selectie onderzoeksbureaus bijv.). We streven met deze indeling overigens geen strikte scheiding na, het accent ligt op de eigen ervaringen van de deelnemers en we hebben niet het idee dat we die op voorhand kunnen categoriseren, de indeling is bedoeld om enige focus in de discussies te bewerkstelligen.

De werkgroepen zullen worden geleid door Sjaak Kloppenburg, Nysius van Rijn en Michiel Herweijer. Per werkgroep willen we daarnaast 2 vertegenwoordigers van noordelijke onderzoeksbureaus uitnodigen de materie vanuit hun perspectief te belichten.

Plaats: Gemeentehuis Assen (Noordersingel 33 in Assen)

Spoorboekje

13.30 uur      Ontvangst

14.00 uur      Opening door dagvoorzitter Gerard Johanns

14.10 uur      Inleiding door Igno Pröpper

14.30 uur      Inleiding door Peter Polhuis 

14.50 uur      koffie, thee

15.10 uur      opsplitsing in drie werkgroepen

16.10 uur      afsluitend panelgesprek

16.30 uur      borrel

17.00 uur      einde

Deelname aan de middag is kosteloos.

Aanmeldingen voor de middag kunnen naar de secretaris van Kring, Pim Praat, mailadres: pja.praat@achtkarspelen.nl.

Ook NVRR leden die buiten Kring Noord werkzaam zijn, worden van harte welkom geheten!

De bijeenkomsten van NVRR Kring Noord zijn gericht op ervaringsuitwisseling. De ervaring leert dat nieuwsgierigheid naar de wederwaardigheden van andere commissies en de bereidheid om die eigen ervaringen met anderen te delen tot verrassende inzichten kunnen leiden. We zullen het daarom ook zeer op prijs stellen wanneer zoveel mogelijk alle leden van uw commissie aan de bijeenkomst deelnemen. 

Met vriendelijke groeten,

Michiel Herweijer, voorzitter NVRR Kring Noord