Skip to main content

Uitnodiging bijeenkomst Kring Oost

Gepubliceerd op:
donderdag 24-03-2011
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

13

april

Tijdstip

Start: 16:00
tot 19:30 uur.

Locatie

Gemeentehuis / Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Organisator

Uitnodiging bijeenkomst Kring Oost

De NVRR Kring Oost nodigt u uit voor de kringbijeenkomst op:

Datum:  Woensdag 13 april 2011

Plaats:  Gemeente Bronckhorst/Hengelo-Gelderland

Adres:  Gemeentehuis/Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Tijd:  16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)

Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. 

Dan zal het specialthema “alternatieven voor het traditionele rekenkameronderzoek” op de agenda staan.

Bij het thema “alternatieven voor het traditionele rekenkameronderzoek” zullen we na een presentatie over enkele voorbeelden hoe op een alternatieve en innovatieve werkwijze effectief met het rekenkameronderzoek kan worden omgegaan de aanwezigen vragen om met ideeën en suggesties te komen. Bij de volgende mailing zullen we aan de hand van een soort format de leden oproepen voorbeelden aan te dragen van alternatieve werkmethoden. Met de gegeven voorbeelden en ideeën stellen we een handreiking van de best practices en inspiraties op.

Tijdens de kringbijeenkomst zullen we op een bezielende wijze een rondleiding door het gemeentehuis van Bronckhorst krijgen. Het gemeentehuis van Bronckhorst is een zeer bijzonder gebouw, zowel van binnen als van buiten, en was bij de bouw tot het meest energievriendelijke gemeentehuis van Nederland uitgeroepen.

Voor de kringbijeenkomst op 13 april a.s. treft u bijgaand de agenda voor 13 april en het verslag van de vorige bijeenkomst van 17 november 2010 aan. Het verslag staat niet op de agenda, maar mocht u naar aanleiding van het verslag op- of aanmerkingen dan kunt u dit melden bij de secretaris.

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:

alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse en Gelderse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers van de Overijsselse en Gelderse gemeenteraden.

 

In verband met de planning van de bijeenkomst wil ik u verzoeken om uiterlijk voor 6 april a.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken. Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl

 

Met vriendelijke groet,

André de Boer

Secretariaat NVRR Kring Oost

 

Postbus 5100

7600 GC Almelo

tel (0546) 541765

email a.deboer@almelo.nl

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) stimuleert kennisuitwisseling van rekenkamers in provinciaal/regionaal verband. De Kring Oost houdt jaarlijks twee bijeenkomsten bedoeld om informatie, kennis en ervaring uit te wisselen over onderwerpen die de rekenkamer(commissie)s raken.