Skip to main content

Bijeenkomst NVRR Kring Oost

Gepubliceerd op:
donderdag 29-09-2011
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

30

november

Tijdstip

Start: 16:30
tot 19:30 uur.

Locatie

Gemeentehuis Heerde, Marktstraat 1

Organisator

Kring Oost

Bijeenkomst NVRR Kring Oost

UITNODIGING BIJEENKOMST NVRR KRING OOST – 30 NOVEMBER 2011

“Op de rekenkamer wordt bezuinigd dankzij diezelfde rekenkamer”

Een onafhankelijke rekenkamer is afhankelijk van de gemeenteraad;

een afhankelijke rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad.

Datum:          Woensdag 30 november 2011

Plaats:           Gemeente Heerde

Adres:           Gemeentehuis/Marktstraat 1, 8181 JE Heerde

Tijd:               16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)

Parkeren:      Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid.  Dan zal het specialthema de plaats en positionering van de rekenkamer in het gemeentelijke machten- en krachtenveld in het algemeen en in tijden van bezuiniging in het bijzonder” op de agenda staan.

Doel van de bijeenkomst is om met de deelnemers te verkennen, welke politieke, juridische en feitelijke factoren een bijdrage (kunnen) leveren aan het optimaal functioneren dan wel niet-functioneren van de rekenkamer.

Aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkelde power-point presentatie zal een interactieve uiteenzetting worden verzorgd, met daarin meer dan voldoende ruimte voor discussie.

De inleiding wordt verzorgd door mr. Olaf Schuwer, voormalig gemeentesecretaris en raadsgriffier met 30 jaar ervaring in een veelheid aan beleidsadviserende en leidinggevende functies bij meerdere gemeenten en 20 jaar ervaring als opleider/trainer ten behoeve van de lokale overheid. Vanaf 1 januari 2009 geheel als zelfstandig opleider/adviseur/publicist gevestigd. Voor meer informatie zie: www.schuweradvies.nl

In verband met de planning van de bijeenkomst en de beschikbaarheid van het aantal plaatsen wil ik u verzoeken zo snel mogelijk en uiterlijk voor 1 november a.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken.

Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl

Secretariaat Kring Oost

Postbus 5100

7600 GC Almelo

tel (0546) 541765

email a.deboer@almelo.nl