Skip to main content

Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord

Gepubliceerd op:
donderdag 23-02-2012
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

5

april

Tijdstip

Start: 18:15
tot 21:30 uur.

Locatie

Stadhuis Leeuwarden – Hofplein 38

Organisator

Kring Noord

Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord

Donderdagavond 5 april 2012 organiseert NVRR Kring Noord haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst in het Stadhuis Leeuwarden. Het gespreksthema is deze keer de rolopvatting van de rekenkamercommissie. Dit thema is tijdens de afgelopen Najaarsbijeenkomst naar voren gebracht en door de aanwezigen met instemming begroet. Onder ‘rolopvatting’ moet in ieder geval worden begrepen de plaatsbepaling ten opzichte van de raad: zien we onszelf als controlerend orgaan náást de raad, met de nadruk op zelfstandigheid en onafhankelijkheid? Of willen we juist heel bewust een commissie voor de raad zijn, en stemmen vooral daar onze werkzaamheden af? Wat betekent e.e.a. voor concrete keuzes die in de praktijk moeten worden gemaakt?

De avond zal volgens inmiddels beproefd recept verlopen: na de opening een tweetal inleidingen, vervolgens wisselen we in werkgroepen eigen ervaringen i.v.m. het thema uit onder leiding van één van de leden van de Kerngroep. De inleiders zullen deze keer zijn Klaartje Peters en Marcel van Dam, beiden bestuurskundigen met o.a. ruime ervaring met rekenkamercommissiewerk. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor de leden van andere rekenkamercommissies dan de Noordelijke (toegang gratis).