Skip to main content

NVRR ALV

Gepubliceerd op:
donderdag 12-07-2012
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

23

november

Tijdstip

Start: 12:30
tot 17:00 uur.

Locatie

De Mariënhof – Kleine Haag 2 – Amersfoort

Organisator

nvrr

NVRR ALV

Programma en Agenda Algemene Ledenvergadering NVRR

12.30 uur              :     Ontvangst met lunch

13.30 uur              :     Aanvang Algemene Ledenvergadering

AGENDA

  1. Opening  en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV 20 april 2012
  4. Bestuursverkiezing
  5. Statutenwijzing
  6. Goudvink presentatie
  7. Presentatie NVRR onderzoek slapende rekenkamers – fase 1
  8. WIKI presentatie
  9. Jaarplan 2013

15.00 uur              :     PAUZE

15.30 uur:             Peer van der Helm is psycholoog en associate lector aan de Hogeschool Leiden (SW&TP). Hij was verschillende jaren werkzaam voor een Nederlandse gemeente en senior onderzoeker en adviseur bij SGBO, het voormalige onderzoeksbureau van de VNG. In die hoedanigheid heeft hij ook onderzoek verricht voor Rekenkamers. Momenteel doet hij onderzoek naar de residentiële jeugdzorg bij de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

'de welkome boodschap': het hardnekkige verschijnsel van de te grote broek in het beleidsonderzoekDhr. G.H.P (Peer) van der Helm

In 1999 schreven Kobben en Tromp het  beroemde boek de 'onwelkome boodschap' of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt. In dit boek schetsen zij op welke wijze wetenschappers onder druk worden gezet om  uitkomsten die negatief uitvallen voor de opdrachtgevers aan te passen. Misschien een nog hardnekkiger probleem is echter 'de welkome boodschap'. De welkome boodschap gaat over het fenomeen dat een op grond van ontoereikende data en resultaten toch de gewenste grote conclusie wordt getrokken. Vervolgens wordt deze conclusie zo belangrijk gemaakt (gehyped) in de media, dat niemand meer kritiek kan hebben op het rapport. Veel wetenschappers voelen zich ongemakkelijk maar niemand durft er iets van te zeggen uit angst voor carrièreverlies of om door collega's te worden aangevallen (collega's die ook bijvoorbeeld weer in beoordelingscommissies zitten die subsidies moeten verdelen). 

Toch zijn er volgens Peer van der Helm twee belangrijke principes in wetenschappelijke rapportage: nooit een 'te grote broek aantrekken' (niet meer concluderen dan je op grond van de feiten mag zeggen) en juist wel een open discussie creëren over gevallen van zo'n te grote broek.

Peer van der Helm zal ingaan op het verschijnsel aan de hand van verschillende voorbeelden in de wetenschap en het beleidsonderzoek, op welke wijze er met data kan worden gemanipuleerd voor de gewenste boodschap en hoe je dat kan onderkennen. Tot slot zal hij beschrijven wat je als wetenschapper overkomt als je het waagt om de welkome boodschap in twijfel te trekken.

16.30 uur    :    Afscheid Gerrit de Jong en Piet van Dijk

16.45- uur  :    Borrel

18.00 uur    :    Einde