Skip to main content

Kring Oost bijeenkomst

Gepubliceerd op:
donderdag 29-11-2012
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

12

december

Tijdstip

Start: 16:30
tot 19:30 uur.

Locatie

Gemeentehuis Duiven

Organisator

Kring Oost

Kring Oost bijeenkomst

De NVRR Kring Oost houdt de volgende kringbijeenkomst op:

Datum        :           Woensdag 12 december 2012
Plaats        :           Duiven
Adres        :           Gemeentehuis Duiven/Kastanjelaan 3, 6921 ER Duiven
Tijd             :           16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)

Parkeren  :          Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid

Het thema van de najaarsvergadering van de Kring Oost van de NVRR is:

Maatwerk en Doorwerking

In een korte inleiding worden drie verschillende benaderingen van doorwerking gepresenteerd. In de eerste plaats het aanbodmodel. Ten tweede het vraagmodel en tenslotte het verspreidingsmodel. Of er sprake is van een traditioneel rekenkameronderzoek of van een vernieuwende aanpak, uiteindelijk wil een rekenkamercommissie het verschil proberen te maken. Een rekenkamerrapport mag niet ongemerkt voorbij gaan.

Uit de literatuur zijn verschillende (theoretische) modellen voor de doorwerking van de adviezen en aanbevelingen bekend. Een beperkt aantal daarvan is van toepassing op de doorwerking van de decentrale rekenkamers, zoals het aanbodmodel, het vraag gestuurd model en het verspreidingsmodel.

Deze modellen verschillen onderling op 2 kenmerken, namelijk op

 • de aard en kenmerken van het rekenkamerproduct, zoals rapport, quick scan of aanbeveling
 • de relatie met de ontvanger, in dit geval de gemeenteraad, de provinciale staten of het algemeen bestuur van een waterschap

Het aanbodmodel gaat ervan uit dat de rekenkamercommissie de neutrale en onomstreden bron van kennis is en dat de kwaliteit van het product van de rekenkamer de belangrijkste determinant voor de doorwerking is. Aanbevelingen worden geacht automatisch uit de bevindingen voort te vloeien, zodat ze als vanzelf overgenomen en doorgevoerd worden.

Het vraag gestuurd model houdt rekening met de rol van de behoefte van de ontvanger. Aanbevelingen worden eerder benut en doorgevoerd als deze aansluiten op de behoeften van de ontvanger, en op het juiste moment worden aangeboden.

Het verspreidingsmodel houdt bij de doorwerking rekening met de actieve of innovatieve rol van de rekenkamer bij het bekendmaken en verspreiden van rapport en/of aanbevelingen. Daarbij geldt het belang van de nazorg die de rekenkamer geeft in de richting van de raad en pers of publiek.

Na de korte presentatie van de modellen, die ingekleurd zullen worden met praktijkvoorbeelden, is het de beurt aan de aanwezigen in de zaal. Op een (inter-) actieve manier zult u bij het onderwerp betrokken worden.

De agenda voor de dag is:

 • 16.30 uur Opening
  Opening door de dagvoorzitter en een welkomstwoord.
 • 16.40 uur      Mededelingen (o.a. uit de NVRR)
 • 17.00 uur      Presentatie thema “Maatwerk en Doorwerking”
 • 18.00 uur      Pauze (onder het genot van soep en broodjes, tevens informeel contact met elkaar)
 • 18.30 uur      Vervolg inhoudelijk en discussie deel van voor de pauze
  Discussie n.a.v. de prestatie en uitwisseling van suggesties en ideeën.
 • 19.25 uur      Onderwerp, datum en locatie voor de volgende kringbijeenkomst
  Voorstel is de volgende bijeenkomst eind april 2013 te houden. Aan de leden wordt gevraagd wie als gastheer wil optreden en welk thema de volgende keer aan de orde komt.
 • 19.30 uur      Rondvraag en sluiting

De uitnodiging en routebeschrijving zijn te vinden op www.almelo.nl/rekenkamer onder de pagina NVRR Kring Oost en op de site van de NVRR (www.nvrr.nl).

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:

alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse en Gelderse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers en gemeenteraadsleden van de Overijsselse en Gelderse gemeenten.

Opgave deelname graag naar a.deboer@almelo.nl

Met vriendelijke groet,

André de Boer
Secretaris NVRR Kring Oost
Postbus 5100
7600 GC Almelo

tel (0546) 541765
email a.deboer@almelo.nl