Skip to main content

Gezamenlijke bijeenkomst Kring Noord en Kring Oost

Gepubliceerd op:
maandag 09-09-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

8

november

Tijdstip

Start: 14:00
tot 18:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis Kampen

Organisator

Gezamenlijke bijeenkomst Kring Noord en Kring Oost

De Kerngroep NVRR Kring Noord organiseert op vrijdag 8 november de najaarsbijeenkomst van de Kring Noord en we doen dat dit keer samen met de kring Oost (Overijssel en Gelderland). De bijeenkomst zal worden gehouden in het gemeentehuis van Kampen. Aanvangstijd: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Het thema van de bijeenkomst:

Welke rol kunnen de lokale rekenkamers spelen bij de transities in het sociale domein?

Met de drie transities in het sociale domein komen er omvangrijke nieuwe taken op de gemeenten af. Het gaat om het overdragen van AWBZ-taken, de jeugdzorg en de participatie. Deze transities gaan tevens gepaard met een forse bezuiniging en een veranderende relatie tussen overheid en burger. De overdracht van deze taken betekent ook dat deze tot het onderzoeksterrein van lokale rekenkamers gaan behoren. Op 8 november willen we graag met u in discussie over wat dat voor de rekenkamers betekent, op welke wijze we daar vorm aan kunnen geven en wat we kunnen leren van de ervaringen van instellingen die voorheen onderzoek deden naar deze beleidsvelden.

De voorbereidingscommissie is op dit moment bezig met het invullen van de middag, aan u het verzoek om deze datum alvast in uw agenda te noteren. In de loop van oktober kunt u dan de definitieve uitnodiging tegemoet zien.

Gelet op de inhoud van het thema zijn ook de griffiers van de gemeenteraden van Noord en Oost uitgenodigd.

U kunt zich alvast aanmelden bij de secretaris van de Kring noord (jrijpma@leeuwarden.nl) of de secretaris van de Kring oost (a.deboer@almelo.nl). 

Met vriendelijke groet,

Michiel Herweijer           voorzitter NVRR Kring Noord

Piet de Jong                      voorzitter NVRR Kring Oost