Skip to main content

Innovatief rekenkameronderzoek 2.0

Gepubliceerd op:
donderdag 01-05-2014
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

23

mei

Tijdstip

Start: 13:30
tot 17:30 uur.

Locatie

Raadhuisplein 1 – Emmen

Organisator

NVRR Kring Noord

Innovatief rekenkameronderzoek 2.0

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar voorjaarscongres op vrijdag 23 mei a.s. vanaf 13.30 uur in Emmen (Raadhuisplein 1). Het thema op deze middag is Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0. Vernieuwende vormen van onderzoek en vernieuwende vormen van presentatie en aanbieding zullen aan bod komen deze middag.

Opgeven voor de bijeenkomst kan via jrijpma@leeuwarden.nl.  Deelname is gratis.

Rekenkamers en rekenkamercommissies zijn soms al meer dan tien jaar bezig met het doen van gedegen onderzoek naar feiten en een stevig gefundeerde presentatie van conclusies en aanbevelingen.

Inhoudelijke vernieuwing

De laatste jaren zien we voorzichtig dat rekenkamers de grenzen opzoeken van hun traditioneel toebedeelde onderzoeksrol. Nieuwe typen onderzoek zoals de beleidsbrief, meta-evaluatie en belevingsonderzoek vragen ook om vernieuwende en aanvullende onderzoeksmethoden en technieken.

De onderzoeksvorm van een beleidsbrief over of meta-evaluatie van een actuele onderwerp (zoals nu bijvoorbeeld de transitie in het sociale domein) kan vormgegeven worden door een samenvatting of bloemlezing te geven en procesadvies aan de raad op basis van ervaringen elders en eerder onderzoek.

Belevingsonderzoek is daarbij niet alleen op pure feiten gebaseerd maar wil juist ook het minder objectief vast te stellen “gevoelen” rond het onderzoeksonderwerp van bijvoorbeeld de burgers weergeven.

Met alle nieuwere vormen van onderzoek verandert ook het doen van onderzoek zelf. De methoden van onderzoek gaan van traditioneel feitenonderzoek naar:

  • Analyse en scenario ontwikkeling
  • (online) enquêtes, rondetafelsessies, (burger)panels
  • Benchmarks gericht op kwalitatieve aspecten.

Moderne en krachtige presentatietechnieken

De meeste rapporten zijn degelijk maar minder flitsend vormgegeven. Bovendien nodigt een dik rapport niet altijd uit tot lezen. Een rekenkamerrapport is echter een fantastisch moment om naast het informeren, doelgroepen te verrassen en uit te dagen de handschoen op te nemen.

Er kan waarde aan een Rekenkamerrapport worden toegevoegd door bijvoorbeeld:

  • de juiste storytelling
  • de verhalen achter de cijfers te tonen
  • interactie op te zoeken

Hier zijn sociale media zoals facebook en twitter, apps en multimedia goede instrumenten om dit te bereiken. Denk ook aan het gebruik van infographics die er voor kunnen zorgen dat conclusies en aanbevelingen van het rapport beter worden begrepen en onthouden. De kracht van een infographic is dat je veel informatie in een oogopslag tot je kan nemen. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden. Versimpelen kost echter wel tijd…

In ons middagprogramma laten we mensen aan het woord die de vernieuwende onderzoektechnieken en presentatievormen al hebben toegepast. Graag nodigen we de deelnemers uit van de sprekers te ervaren wat de nieuwe vormen betekenen en opleveren en ook om in discussie te gaan over de zin en onzin van een rekenkamer 2.0.

Programma:

13.30-14.00 Ontvangst

14.00-14.15 Opening door burgemeester Cees Bijl gemeente Emmen

14.15-14.40 Inleiding Vernieuwend onderzoek 2.0 – Julien van Ostaaijen docent Tilburg University (Politiek en Bestuur) en secretaris  rkc  gemeente Peel en Maas (bijv. stads/burgerpanels, online enquête, beleidsbrieven / meta-evaluatie en/of belevingsonderzoek)

14.40-15.10 Discussie over stellingen van Julien van Ostaaijen

15.10-15.30 Pauze

15.30-15.55 Inleiding Onderzoekspresentatie 2.0 – Werner Zuurbier

vz rkc Groningen en vz rkc Tysjerksteradiel (Moderne presentatievormen: workshop voor de raad, prezi, youtube-video, animatie, infographic, facebook, twitter, linkedin, app)

15.55-16.25 Discussie over stellingen van Werner Zuurbier

16.25-16.35 Terugkoppeling Ina Middelkamp en afsluiting Michiel Herweijer

16.35          Hapje en drankje

 

We willen de groepsdiscussie na elke inleiding met enkele uitgesproken stellingen ondersteunen. En natuurlijk willen we dit ook vernieuwend en interactief doen. Daarom vragen wij u zo mogelijk uw smartphone, iPad of andere tablet dan wel een laptop met wifi mee te nemen op deze dag. Uw mobiele apparaat kan dan als stemkastje dienen. Nadere uitleg volgt op de dag zelf.