Skip to main content

Najaarscongres kring Noord: ervaringen delen, netwerken vormen, samen denken over kwaliteit

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

14

november

Tijdstip

Start: 13:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Stadhuis van Groningen

Organisator

Kring Noord

Najaarscongres kring Noord: ervaringen delen, netwerken vormen, samen denken over kwaliteit

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar voorjaarscongres op vrijdag 14 november a.s. in het stadhuis van Groningen (Grote Markt). Het thema op deze middag is Ex Ante Analyses en de Rekenkamer.

Opgeven voor de bijeenkomst kan via jrijpma@leeuwarden.nl

Deelname is gratis.


Programma Najaarsbijeenkomst 2014

Ex ante analyse: doen of niet doen?

 

Datum: vrijdagmiddag 14 november 2014
Plaats: Stadhuis Groningen, Grote Markt
Aanvang: 13.00 uur
Inhoudelijk deel: 13.30 uur

 

Regelmatig ontvangen raadsleden uitvoerige toekomstverkenningen of business cases waarin wordt voorgerekend hoe aantrekkelijk een bepaalde investering volgens het bestuurscollege is. Het kan gaan om een voorgenomen investering in een nieuw theater, een nieuwe kantorenstrook, of een voortgaande stadsuitleg. Maar ook infrastructurele investeringen zoals bredere ringwegen, trams en uitbreidingen van luchthavens worden onderbouwd met kosten-baten-analyses, toekomstverkenningen, businesscases en scenario’s. Is het verstandig om dergelijke, soms zeer aantrekkelijk vormgegeven, studies aan een kritische toets te onderwerpen? Maar aan welke eisen moeten we deze beleidsonderbouwingen dan toetsen? En wanneer ligt dit wel op de weg van de rekenkamercommissie, maar wanneer ook niet? Over deze vragen wil de Kring Noord van de NVRR graag met u van gedachten wisselen.


1. ​Opening door Ina Middelkamp (griffier gemeente Westerveld), dagvoorzitter


2. Dr. Niek Mouter (TU Delft) Eerste Inleiding (13.40 – 14.00 uur)

Steeds vaker vormt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA) een eerste vereiste van de raad voordat de raad een besluit wil nemen over het verlenen van een krediet voor een forse investering. Zijn deze MKBA’s of business cases wel leesbaar? Dragen ze wel bij aan beter afgewogen besluiten? Kunnen de raadsleden er mee uit de voeten? Zitten er misschien nog andere addertjes onder het gras? Dit zijn vragen die dr Niek Mouter aan de orde heeft gesteld in zijn proefschrift “Cost-Benefit Analysis in Practice” dat begin dit jaar door hem aan de Technische Universiteit van Delft met veel succes werd verdedigd.

3. Louis Dolmans (adviseur effectenonderzoek) Tweede Inleiding (14.00-14.20 uur)

Welke eisen moeten er aan een MKBA worden gesteld? Hoe kan binnen een termijn van enkele weken een onafhankelijke second opinion worden uitgevoerd op een MKBA of een businesscase? Waar moet je als rkc opletten om de waar de van een MKBA te kunnen inschatten Louis Dolmans voerde op verzoek van de gemeenteraad van Haarlemmermeer samen met raadsleden een onderzoek uit naar grote grondexploitatieprojecten die om een forse investering vroegen. Nadat de raadsleden kennis hadden genomen van een aantal manco’s in deze ramingen zijn diverse maatregelen genomen. Uit het onderzoek kunnen lessen worden getrokken met het op second opinion onderzoek van een MKBA of een business case.

4. Vragen, discussie (14.20-14.30 uur)

5. Pauze (14.30-15.00 uur)

6. Werkgroepen (15.00 uur – 16.00 uur)

Werkgroep I: Waarom er geen second opinion werd uitgevoerd?

Peter Kommerij (secretaris rekenkamercommissie Groningen) en

Hans van Os (voorzitter rekenkamercommissie Emmen)

In de eerste en de tweede Stad van het Noorden zijn er de afgelopen periode forse investeringsvoorstellen naar de raad gegaan. We noemen slechts: Forum, Atalanta, en Regiotram. In beide gemeenten waren er goede redenen voor de rekenkamercommissie om niet nog een nieuw rapport aan de stapel ex ante studies toe te voegen. In deze werkgroep gaat de discussie onder meer over de vraag of dit goede keuzen waren en wordt teruggeblikt op het verloop van de verdere besluitvorming. Uw ervaringen en inzichten worden op hoge prijs gesteld.

Peter Polhuis (voorzitter Rekenkamer Leeuwarden) leidt de discussie in werkgroep 1.


Werkgroep II: Waarom en wanneer wel een second opinion?

Michiel Herweijer (secretaris Noordelijke Rekenkamer)

De Noordelijke Rekenkamer heeft de afgelopen periode twee maal een toekomstverkenning uitgevoerd. De eerste keer toen de Waddenprovincies de regie kregen over het Waddenfonds. Hoe kunnen de Waddenprovincies voorkomen dat ze in dezelfde valkuilen stappen als het Ministerie dat voor 2012 dit Waddenfonds beheerde? De tweede keer toen de NRK in 2013 besloot om het businessplan van Groningen Airport Eelde door te rekenen. Is het zonnige toekomstperspectief van de Airport wel realistisch? Vooral de tweede keer waren er behalve positieve ook veel negatieve reacties op het uitvoeren van een ex ante analyse door de NRK. Was hier niet een grens overschreden? Moet een Rekenkamer zich niet beperken tot een blik in de achteruitkijkspiegel?

We hopen dat vooral ook leden van rekenkamercommissies deelnemen die zelf ex ante studies hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de vraag of hun gemeentebestuur wel klaar is voor de aanstaande 3D-operatie.

Esther Fogl (lid rkc’s de Waddeneilanden, Smallingerland en Noordoostpolder) leidt de discussie in werkgroep 2.


7. Afsluiting (16.00 uur – 16.30 uur)

    Dagvoorzitter Ina Middelkamp: Terugkoppeling uit de groepen: Afronding

8. Napraten met hapje en drankje

 

Meldt u zich svp tijdig aan bij onze secretaris, Jellie Rijpma, Rekenkamer Leeuwarden: jrijpma@leeuwarden.nl


Geef daarbij ook aan of uw voorkeur uitgaat naar inschrijving in werkgroep 1 dan wel in werkgroep 2

Aan deelname aan deze werkconferentie zijn geen kosten verbonden.