Skip to main content

Waterschapskring 2e najaarsvergadering

Gepubliceerd op:
woensdag 24-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

14

november

Tijdstip

Start: 13:30
tot 17:30 uur.

Locatie

Unie van Waterschappen, Koningskade 40, 2596 AA te Den Haag

Organisator

Waterschapskring

Waterschapskring 2e najaarsvergadering

Op 14 november 2014 houdt de Waterkring, waarvan de voorzitters van de rekenkamercommisies en rekeningcommissies bij waterschappen deel uit maken haar 2e najaarsvergadering en wel van af 13.30 (tot uiterlijk 17.30) bij de Unie van Waterschappen, Koningskade 40, 2596 AA  te Den Haag. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.  Wel moet men zich vooraf per email aanmelden bij K. van Rietschoten of A. Ranner.

De doelgroep van de bijeenkomst:

  • leden van het algemeen bestuur van de waterschappen
  • leden van rekenkamer-/rekeningcommissies
  • en een ieder, die wil weten hoe het is gesteld met de rekenkamerfunctie bij waterschappen.

Het doel is te leren van elkaars inzichten en ervaringen.

Diverse deskundigen laten tijdens de bijeenkomst hun licht schijnen over actualiteiten en trends in waterschapsland, die van belang zijn voor de invulling van de rekenkamerfunctie; over de formele grondslag van de rekenkamerfunctie (in het algemeen en in het licht van de wet- en regelgeving voor waterschappen);  en over de uitoefening van de rekenkamerfunctie bij verbonden partijen, dit mede gelet op  de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen.

We delen de ervaringen bij een recent onderzoek door een rekenkamercommissie naar verbonden partijen.  En we laten ons een spiegel voorhouden met ervaringen en visies vanuit de accountantspraktijk en vanuit de praktijk van een waarborgfonds.

Tijdens de bijeenkomst wordt door een commissie uit de Waterkring een position paper gepresenteerd over de huidige plaats en vorm van de rekenkamerfunctie bij de  waterschappen.