Skip to main content

Najaarsbijeenkomst Kring Noord

Gepubliceerd op:
dinsdag 27-01-2015
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

13

november

Tijdstip

Start: 12:50
tot 17:00 uur.

Locatie

Stadhuis Assen, Noordersingel 33

Organisator

Kring Noord

Najaarsbijeenkomst Kring Noord

De NVRR Kring Noord en de Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord nodigen u hierbij van harte uit voor hun gemeenschappelijke Najaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 november a.s. in het stadhuis van de gemeente Assen (Noordersingel 33, vijf minuten lopen vanaf het NS-station).

Het thema op deze vrijdagmiddag is:

De Meerwaarde van Burgerkracht en Burgerparticipatie

Opgeven voor de bijeenkomst kan via: jellie.rijpma@leeuwarden.nl
Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.


Datum: vrijdagmiddag 13 november 2015
Plaats: Stadhuis Assen, Noordersingel 33
Aanvang: 12.50 uur (lunch)
Inhoudelijk deel: 13.30 uur

Versterken van de democratie èn bezuinigen op de uitvoering van beleid. Gaat dat wel samen?
Gemeenten betrekken burgers zowel aan de voorkant (burgerinitiatieven, inspraak op ruimtelijke projecten) als aan de achterkant (zelfbeheer van sportvelden en groenvoorziening; verzelfstandiging van zwembaden en buurthuizen) van hun beleid. Ook burgers dagen de gemeenten uit (maken gebruik van hun Right to Challenge) of komen met suggesties voor projecten en beleid. Aan Rekenkamercommissies wordt steeds vaker de vraag voorgelegd om de uitvoering en resultaten van burgerparticipatie en het overlaten aan burgers te beoordelen. Wanneer is deze burgerparticipatie een succes? Als burgers tevreden zijn? Als de afstand tussen burger en bestuurder is verkleind (de kloof is gedicht)? Wanneer er geen protesten volgen bij het uitvoeren van een ruimtelijke project (en er dus draagvlak blijkt te zijn)? Of wanneer voorzieningen op peil blijven maar de kosten voor de gemeente fors worden verlaagd? Vele antwoorden zijn mogelijk. Rekenkamers worstelen met deze vragen maar geven de moed niet op om met een passend antwoord te komen. Op deze studiemiddag staan we stil bij de Meerwaarde van drie recent uitgevoerde onderzoeken naar en experimenten met Burgerparticipatie en Burgerkracht.