Skip to main content

Voorjaarscongres Kring Noord – Samen werk(en)

Gepubliceerd op:
donderdag 05-03-2015
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

5

juni

Tijdstip

Start: 13:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis te Buitenpost

Organisator

Kring Noord

Voorjaarscongres Kring Noord – Samen werk(en)

De Kring Noord organiseert op vrijdagmiddag 5 juni 2015 haar voorjaarscongres. Het thema deze middag is: Samen werk(en)

Nederland ontwikkelt zich anno 2015 tot een netwerksamenleving. Ook de drie bestuurslagen – rijk, provincies en gemeenten – nemen aan deze ontwikkeling deel. Om in te spelen op deze ontwikkelingen ende grensoverschrijdende taken goed uit te kunnen voeren, ontstaan allerlei samenwerkingsverbanden. Daarbij speelt de inwerkingtreding van de nieuwe WGR per 1 januari 2015 een belangrijke rol voor zowel de beleid-voerende gemeenten en provincies, als ook voor de controlerende rekenkamers en rekenkamercommissies. Wat betekent de nieuwe WGR voor zowel de beleidsvoerders als voor de controleurs?

Nu is samenwerking binnen en tussen bestuurslagen niet nieuw en hebben rekenkamers al vele jaren  onderzoek gedaan naar allerlei vormen van samenwerking. We mogen dus een onderbouwd antwoord verwachten op de volgende twee relevante vragen:

  1. Wat betekent de nieuwe WGR voor de samenwerkingsvormen en voor het werk van de rekenkamercommissies?
  2. Hoe krijgen de rekenkamercommissies een goed zicht op de gemeenschappelijke regelingen?


Locatie: 

Gemeentehuis Achtkarspelen te Buitenpost

Programma:

13.00 – 13.30 uur 

Ontvangst met koffie en thee

13.30 – 13.40 uur      

Opening door de dagvoorzitter

13.40 –  14.00 uur     

Algemeen deel door mr. Rob de Greef (Koxk/de Voogd/ VUA)

De diverse vormen van samenwerking

14.00 – 14.20 uur      

Vragen uit de zaal met discussie

14.20 – 14.45 uur      

Onze eigen praktijk (Werner Zuurbier, vrz. Rekenkamer Groningen)

Werner Zuurbier gaat met de zaal in gesprek waarbij een antwoord wordt gezocht op de vraag: Welke onderzoeken zijn er de laatste jaren in Noord Nederland door rekenkamercommissie uitgevoerd naar gemeenschappelijke regelingen? Valt daar een lijn uit te halen? Wat weten we inmiddels? Welke conclusies en aanbevelingen heeft dat opgeleverd?

Rob de Greef zal als coreferent op deze uitkomsten reageren.

 

Aan de deelnemers aan het congres wordt gevraagd om al bij de inschrijving aan te geven of hun rekenkamer onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen heeft uitgevoerd en wat daarvan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn geweest. 

 

Pauze (14.45 – 15.00 uur)

15.00 – 16.00 uur

Twee Workshops (vanuit het sociale domein en het fysieke domein)

Workshop 1 (fysieke domein) door Paul de Bruin en Robert Schouten (IPR Normag)

Intergemeentelijke samenwerking in het fysieke domein krijgt steeds meer vorm. Daarbij is sprake van verschillende samenwerkings- en besturingsmodellen. Er is een duidelijk aanleiding om als rekenkamer(commissie)s ook meer met elkaar samen te werken, als het gaat om rekenkameronderzoek voorafgaand, tijdens en bij het beëindigen van gemeentelijke samenwerking in het fysieke domein.  Aan de hand van aanprekende voorbeelden uit de praktijk wordt dit toegelicht. Verschillende typen  samenwerkings- en besturingsmodellen (bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk), betrokkenheid van de raad, relevante onderwerpen voor (rekenkamer)onderzoek, hoe vinden rekenkamer(commissie)s elkaar, hoe het rekenkameronderzoek uitvoeren, tips en aandachtspunten, et cetera.

Peter Polhuis (voorzitter Rekenkamer Leeuwarden) leidt de discussie in deze workshop.

Workshop 2 (sociale domein) door Dirk Langedijk (Langedijk SWO)

Wat zijn voor de raad belangrijk afwegingen bij het aangaan van een GR en wat is belangrijk bij het omgaan met de huidige verbonden partijen. Hoe kunnen raden vroegtijdig betrokken worden bij relevante besluitvorming? En hoe werkt het vaak in de praktijk? Waar gaat het mis en hoe kan het beter?

Esther Fogl (lid rkc’s de Waddeneilanden, Smallingerland en Noord Oost Polder) leidt de discussie in deze workshop.

16.00 – 16.10 uur

Terugkoppeling door de inleiders

16.10 – 16.20 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

Napraten met hapje en drankje