Skip to main content

NVRR ledenraadpleging

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-06-2015
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

26

juni

Tijdstip

Start: 13:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Raadszaal in de gemeente Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Organisator

NVRR

NVRR ledenraadpleging

Zoals wellicht bekend is wil minister Plasterk naar aanleiding van de aangenomen motie Fokke een brief sturen naar de Tweede Kamer over de rekenkamers. In die brief zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de formele positie en de kwaliteit van rekenkamers te verbeteren.

In het bestuur van de NVRR is gesproken over een aantal uitgangspunten die wij als NVRR in die discussie zouden willen hebben. Omdat we het belangrijk vinden dat rekenkamers zelf het initiatief nemen en houden als het gaat over hun eigen kwaliteit heeft Jan de Ridder als voorzitter ook gesprekken met ambtenaren gevoerd waarin de wederzijdse meningen werden gepeild.  In die gesprekken is naar voren gebracht dat het formele standpunt van de NVRR pas kan worden gegeven als de brief van de minister er is.

Inmiddels hebben we begrepen dat de minister van plan is om voor het zomerreces de brief naar de kamer te sturen. Om die reden willen we zo snel mogelijk de leden bijeenroepen om te bespreken wat ons gezamenlijke standpunt zou moeten zijn. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze ledenraadpleging die op 26 juni aanstaande van 13.00 – 17.00 zal plaatsvinden in de raadszaal van Ede.

Wij verzoeken u uw aanwezigheid vooraf kenbaar te maken middels het invullen van het registratieformulier op de website. Wij attenderen u er op dat wij ons het recht voorbehouden de bijeenkomst bij onvoldoende belangstelling te cancelen.

Er is een notitie, waarin uitgangspunten zoals die in het bestuur aan de orde zijn geweest, zijn beschreven, indien u deze niet via de e-mail heeft ontvangen kunt u deze bij het secretariaat opvragen. Wij hopen uiteraard dat de leden de in de notitie neergelegde uitgangspunten kunnen onderschrijven.

Bezoekadres

Raadhuis

Bergstraat 4

6711 DD Ede

Parkeren

Parkeergelegenheid bij het Raadhuis is beperkt. De Q-park parkeergarage ligt 100 meter van de Bergstraat.