Skip to main content

Instapcursus Rekenkamerwerk 2015-2016 (Module III)

Gepubliceerd op:
donderdag 15-10-2015
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

18

maart

Tijdstip

Start: 09:00
tot 16:15 uur.

Locatie

Het Kasteel in Groningen

Organisator

Kring Noord en Kring Zuid

Instapcursus Rekenkamerwerk 2015-2016 (Module III)

De Kring Noord en de Kring Zuid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) hebben samen het initiatief genomen een instapcursus rekenkamerwerk te ontwikkelen voor beginnende rekenkamerleden. Dat kunnen raadsleden zijn die zitting nemen in een rekenkamercommissie maar ook leden die extern in een commissie benoemd zijn. Het doel is van deze Instapcursus om meer greep op te krijgen op het Rekenkamerwerk: een beetje dezelfde taal leren te spreken als de meer ervaren Rekenkameringewijden, zodat aansluiting ontstaat met de Rekenkamermensen die er al vele jaren bezig zijn en bij wie het ‘vak’ of moeten we zegen ‘het ambacht’ er als het ware met de paplepel ingegoten werd.

Meer informatie vindt u in de brochure.

De cursus bestaat uit een voorbereidingsbijeenkomst en drie modules. Vanuit het landelijke bestuur van de NVRR is er een zeker budget toegezegd. Het gevolg is dat deze cursus, deze eerste maal, ook omdat het om een ‘pilot’ gaat, zonder financiële kosten kan worden aangeboden. Deelname is beperkt tot maximaal 16 deelnemers per keer.

Opgeven voor de cursus kan tot 1 december a.s. via jellie.rijpma@leeuwarden.nl