Skip to main content

Voorjaarscongres Kring Noord: doorwerking als uitkomst van kwaliteit en politiek debat

Gepubliceerd op:
woensdag 11-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

3

juni

Tijdstip

Start: 13:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Grand cafe Kielzog (ingang gemeentehuis Hoogezand-Sappemeer, Gorecht-Oost 157)

Organisator

Kring Noord

Voorjaarscongres Kring Noord: doorwerking als uitkomst van kwaliteit en politiek debat

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar voorjaarscongres op vrijdag 3 juni a.s. in het stadhuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het thema op deze middag is 'Doorwerking als de uitkomst van kwaliteit en politiek debat'.

Opgeven voor de bijeenkomst kan via jellie.rijpma@leeuwarden.nl.

Deelname is gratis.


Programma Voorjaarsbijeenkomst 2016


Doorwerking: Kwaliteit maal politiek debat

 

Datum: vrijdagmiddag 3 juni 2016
Plaats: Grand cafe Kielzog (ingang gemeentehuis Hoogezand-Sappemeer, Gorecht-Oost 157)
Aanvang: 13.00 uur
Inhoudelijk deel: 13.30 uur

 

Rekenkamercommissies zijn druk bezig met onderzoek en het aanbieden van hun rapporten aan de raad of Staten. Maar wat is het uiteindelijke effect, de doorwerking, van deze onderzoeksrapporten: in hoeverre wordt er wat mee gedaan door raad en college en zo ja wat dan? Van belang is de vraag hoe een rapport na publicatie in de raad of Staten valt en wat voor soort politiek debat het oplevert. Een onderzoeksrapport kan aanleiding geven tot flinke discussies en veel aandacht in de lokale media, maar vraag is of daarmee ook sprake is van een gewenste doorwerking. Debat kan veroorzaakt worden door de aanleiding van het onderzoek, zoals politieke of maatschappelijke controverse, of de kwaliteit van het bevindingenrapport en de gepresenteerde feiten. De vraag is of de doorwerking van rapporten en aanbevelingen daarin bepaald wordt door de mate van politiek debat, of dat voor een goede doorwerking van rapporten hele andere criteria gelden. Immers, onbetwistbare conclusies en aanbevelingen die iedereen deelt zouden ieder debat misschien overbodig maken. Gebeurt dat überhaupt ooit, en willen we dat? Over deze en andere vragen wil de Kring Noord van de NVRR graag met u van gedachten wisselen.

Tijdens deze Voorjaarsbijeenkomst willen we dieper ingaan op het thema doorwerking in relatie tot kwaliteit en politiek debat. We zijn het er allemaal over eens dat kwaliteit van rekenkamerrapporten van groot belang is, maar wat kwaliteit precies inhoudt en wanneer dat tot een gewenste doorwerking leidt, daarover kan uitvoerig gediscussieerd worden. Dat kan ook door het thema vanuit verschillende perspectieven te bezien, zoals die van de rekenkamer(commissie)s zelf en haar ‘werkgevers’ de raden of staten. Wanneer is voor een rekenkamer(commissie) sprake van gewenste doorwerking en hoe ervaren raads – of statenleden dit? Geeft debat volgens hen uitdrukking aan de kwaliteit van een rapport en wat helpt om een goede doorwerking te bewerkstelligen?   

 

1.

Woord van welkom door wethouder Marco Metscher

2.

Opening door Ina Middelkamp (griffier gemeente Midden-Drenthe), dagvoorzitter

3.

Inleiding (13.40 – 14.20 uur)

Etienne Lemmens (Zelfstandig onderzoeker/adviseur, bestuurslid NVRR, voorzitter Rekenkamercommissie Brunssum en Landgraaf en lid Rekenkamercommissie BEL gemeenten)

4.

Vragen, discussie (14.20 – 14.30 uur)

5.

Pauze (14.30 – 15.00 uur)

6.

Werkgroepen (15.00 – 16.00 uur)

 

Werkgroep 1: Politiek debat als hoogste goed!

Carine Bloemhoff, raadslid in Groningen, leidt de discussie in deze werkgroep.

De rekenkamer(commissie) faciliteert met zijn rapporten de raad en daarmee ook het politieke debat. Is daarmee voor de rekenkamer(commissie) het hoogste doel bereikt? Een 'slecht' rapport kan immers een prima politiek debat opleveren? Wat zijn de ervaringen van een raadslid met bespreking van een rekenkamerrapport in de raad? Wat maakt een rapport zinvol voor het politieke debat in de raad?

 

Werkgroep 2: Doorwerking als hoogste streven!

Frank Galesloot, lid van Rekenkamercommissies Hoogeveen en Heerenveen, leidt het gesprek in deze werkgroep.

De rekenkamer(commissie) geeft echt goede aanbevelingen die de raad overneemt en waarmee het college actief aan de slag gaat. Er is sprake van een kwaliteitsimpuls ten opzichte van het gevoerde en te voeren beleid. Is er dan sprake van optimale doorwerking? En aan welke voorwaarden moet een rekenkamerrapport voldoen om dit voor elkaar te krijgen?

 

Werkgroep 3: Doorwerking als steen in de vijver!

Jan de Jong, lid van Rekenkamercommissie Emmen en griffier Tynaarlo, leidt deze werkgroep.

Hoever komen uw rapporten in de reeks agenderen, bespreken, besluiten, implementeren, effectueren en publiek verantwoorden? Vanuit de NVRR wordt volop nagedacht over de doorwerking van rapporten. Uiteindelijk gaat het om de effectiviteit van het instrument lokale rekenkamer. In een door een NVRR-werkgroep uitgebrachte brochure komen bovengenoemde 'niveaus' van doorwerking aan de orde.

7.

Afsluiting (16.00 – 16.30 uur)

Dagvoorzitter Ina Middelkamp: Terugkoppeling uit de groepen met een afronding door Etienne Lemmens.

8.

Napraten met hapje en drankje