Skip to main content

Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Gepubliceerd op:
woensdag 30-11-2016
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

16

februari

Tijdstip

Start: 10:00
tot 12:15 uur.

Locatie

Vredenburg Utrecht

Organisator

Landelijke Kenniskring

Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Op donderdag 16 februari is de volgende Landelijke Kenniskring in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht van 10-12.15 u.

Op de agenda staat o.m. de Omgevingswet, een vooruitblik naar de 3D-denktank. Daarnaast wordt met vertegenwoordiging van het bestuur de uitgangspunten en werkwijze van het rekenkamerkompas besproken.

Omgevingswet

In de Landelijke Kenniskring is in december 2016 aandacht besteed aan de komende Omgevingswet. Deze majeure wetgevingsoperatie nadert haar voltooiing met de publicatie van de zogeheten Invoeringswet. Medio 2019 is naar verwachting de Omgevingswet definitief een feit. In december is aandacht besteed aan de hoofdlijnen en enkele aandachtspunten. De Landelijke Kenniskring onderkent het belang en vindt dat er meer aandacht in de kring voor die nieuwe wet moet zijn.

Op donderdag 16 februari ochtend in Utrecht wordt de Omgevingswet weer geagendeerd. Ook nu weer zal Nico op de Laak een toelichting verzorgen met focus op het opzetten van een Ambitiedocument en de vertaling in een integrale Omgevingsvisie. Deze thema's vallen volledig binnen de kaderstellende rol van de gemeenteraad en zijn straks ongetwijfeld onderwerpen van onderzoek. Ook de wijze waarop de rekenkamer(commissie) proactief de raad kan adviseren in het komende implementatietraject komt aan de orde, naast de vragen van Kenniskringleden n.a.v. de decemberbijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke van den Biggelaar of Nico op de Laak.