Skip to main content

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Gepubliceerd op:
maandag 01-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

22

juni

Tijdstip

Start: 09:00
tot 18:00 uur.

Locatie

Den Haag

Organisator

Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met ScienceWorks

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Op 22 juni organiseert het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met ScienceWorks het congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid. Het congres stelt de interactie tussen kennis en beleid centraal, en zal zich richten op de vraag hoe wetenschap, kennis en onderzoek kunnen worden ingezet voor kwalitatief beter beleid.

Onder andere in het rapport “van Saldosturing naar Stabilisatie” van juli 2016 wordt bepleit dat de overheid meer gebruik moet maken van bestaande kennis en expertise om zo de kwaliteit van de overheidsuitgaven te verhogen. Dit wordt eveneens onderschreven in het rapport Duurzame Groei, ook van juli 2016, waarin het belang van kennisdeling wordt benadrukt en in kader hiervan het Engelse voorbeeld van de What Works Networks wordt aangehaald.

Tijdens het congres zal worden onderzocht hoe kennisinstellingen beter kunnen inspelen op de beleidsbehoefte en wat de overheid hierin zelf kan verbeteren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de vraag hoe er kaders kunnen worden ontwikkeld voor de inhoudelijke onderbouwing van beleid en politiek.