Skip to main content

Voorjaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

Gepubliceerd op:
woensdag 03-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

9

juni

Tijdstip

Start: 13:15
tot 17:00 uur.

Locatie

Gemeentehuis Midden-Drenthe in Beilen, Raadhuisplein 1.

Organisator

Kring Noord

Voorjaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

NVRR Kring Noord

ervaringen delen, netwerken vormen, samen denken over kwaliteit

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar Voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 juni a.s. in het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen. Het thema op deze middag is Burgerperspectief binnen rekenkameronderzoek.

Opgeven voor de bijeenkomst kan bij Nathalie Seidel via kringnoord@nvrr.nl.  

Deelname is gratis.


Programma Voorjaarsbijeenkomst 2017

 

De burger en de rekenkamer

 

Datum: vrijdagmiddag 9 juni 2017
Locatie: Gemeentehuis Midden-Drenthe in Beilen, Raadshuisplein 1
Aanvang: 13.15 uur
Inhoudelijk deel: 13.30 uur

 

Een interessant aspect van rekenkameronderzoek is om met burgers in gesprek te gaan. Dat geeft een goed beeld van hoe beleid uitwerkt in de praktijk en wat het voor de burgers betekent. Die beleving en ervaringen van burgers zijn buitengewoon belangrijk om te weten of beleid werkt. Er bestaan verschillende onderzoeken van lokale rekenkamers waarbij burgers een meer of minder belangrijke rol spelen. In onze najaarsbijeenkomst van 2015 hebben we in Assen gesproken over burgerparticipatie. Deze bijeenkomst kan worden gezien als een vervolg en gaat dieper op de materie in. Deze middag komen twee denkrichtingen nader aan de orde:

1. Wordt het gemeentelijk beleid (mede) afgestemd op wat er onder de burgers leeft, of heeft de gemeente de neiging alles zelf te willen bedenken?

2. In hoeverre en in welke mate krijgen burgers een plek als bron van input bij rekenkameronderzoek?  Hoe gebruik je burgers als inspiratiebron, ook al bij de formulering van de onderzoeksvraag?  

Wanneer je burgers bevraagt dan werken standaard vragenlijsten niet. Ook de tevredenheidsonderzoeken van de gemeenten geven vaak geen juist beeld van wat de burgers echt vinden. Nemen rekenkamers de tijd om echt in gesprek te gaan en het verhaal achter het verhaal te horen? Daar valt nog een wereld te winnen.


1. Opening door Jet Lepage (voorzitter rekenkamer Súdwest-Fryslân), dagvoorzitter.

2.a. Inleiding I (13.40 – 14.00 uur) door Jan Dirk Gardenier (directeur onderzoeksbureau CAB)

Aansluitend vragen en discussie (14.00-14.10 uur) 

Vanuit de burger naar gemeentelijk beleid kijken, dat geeft in de regel een heel andere kijk op de zaak. In hoeverre zijn gemeenten in staat om daarbij over hun eigen schaduw heen te stappen? Hoe wordt rekening gehouden met ervaringen en problemen van inwoners? En leggen gemeenten het altijd goed uit? Interessante aspecten zeker ook voor lokale rekenkamers. Jan Dirk Gardenier, directeur van onderzoeksbureau CAB gaat in op zijn eigen ervaringen en manieren waarop hij deze zaken gestalte probeert te geven in onderzoek.

2.b. Inleiding II (14.10 – 14.30 uur) door Bart Muurling (voorzitter van de burgerrekenkamer in Langedijk)

In de Noord-Hollandse gemeente Langedijk heeft de gemeente niet voor een rekenkamer gekozen. Dat was reden voor enkele betrokken burgers om een eigen burgerrekenkamer op te richten. Voorzitter Bart Muurling gaat in op de rol en betekenis van deze enige burgerrekenkamer van Nederland en hoe zij van betekenis proberen te zijn voor gemeenteraad en burgers van Langedijk

Aansluitend vragen en discussie (14.30 – 14.40 uur)

3. Pauze (14.40-15.10 uur

4. Werkgroepen (15.10 uur – 16.00 uur)

Werkgroep 1: afstemming beleid op wat er leeft in de gemeente?

Wat merken Rekenkamers tijdens hun onderzoek van betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid? We zien die betrokkenheid zowel bij de totstandkoming van beleid maar tegenwoordig ook vaker bij de uitvoering daarvan (coproductie). Hebben we daar wel oog voor? Is dat onderdeel van het onderzoek? In deze werkgroep is het de bedoeling hierover ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over de meerwaarde van dit aspect voor rekenkamers.  

Werkgroep 2: Burgers betrekken bij onderwerpkeuze en opzet van onderzoek

Een aantal rekenkamers hebben in hun verordening opgenomen dat ook burgers onderwerpen aan kunnen dragen voor rekenkameronderzoek. Wat zijn de ervaringen hiermee, worden suggesties overgenomen, en hoe pakt dat uit in de praktijk? In welke mate wordt hiervan gebruik gemaakt, brengen rekenkamers dit actief onder de aandacht bij inwoners en zo ja hoe? 

Werkgroep 3: duiden van bewonersconsultaties

En dan heb je voor je onderzoek met bewoners gesproken, via een interview of groepsgesprek, maar hoe duidt je dan de uitkomsten daarvan? Krijgen de protestgeluiden niet te zeer de overhand? Hoe krijgt de silent majority ook een stem in het geheel? Kortom hoe zorg je ervoor dat de uitkomsten van je (bewoners)onderzoek niet wordt weggezet als zijnde niet-representatief? 

5.    Afsluiting (16.00 uur – 16.15 uur)

Dagvoorzitter Jet Lepage: Terugkoppeling uit de groepen met een afronding door Jan Dirk Gardenier.

6.     Napraten met hapje en drankje.