Skip to main content

Minisymposium Waterkring

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

6

oktober

Tijdstip

Start: 13:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam

Organisator

Waterkring

Minisymposium Waterkring

De Rekenkamercommissies van de Waterschappen werken als Waterkring samen onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De Waterkring heeft het initiatief genomen om op de middag van 6 oktober 2017 een symposium ‘Waterluis in de otterpels’ in Amsterdam te organiseren over de rekenkamerfunctie bij de Waterschappen.

De heer Jacques Wallage is bereid gevonden om als keynote speaker te reflecteren op transparantie binnen het openbaar bestuur.

Onafhankelijk toezicht en controle van publieke organisaties is in Nederland over het algemeen goed geregeld. Zo kennen gemeenten en provincies de wettelijk plicht tot het inrichten van een rekenkamerfunctie. Hoewel deze verplichting voor Waterschappen niet geldt, heeft een groot deel van de Waterschappen een Rekenkamercommissie of een auditfunctie. Rekenkamercommissies doen onafhankelijk onderzoek ten behoeve van het versterken van de controlerende en taakstellende rol van het Algemeen Bestuur. Het symposium is er op gericht de ervaringen met deze rekenkamerfuncties te delen en daarop te reflecteren.

Tevens nodigen we u uit om tijdens het symposium nieuwe vormen van onderzoek en bijdragen aan toezicht en controle te verkennen. In een aantal parallelle workshops wordt dieper ingegaan op de werkwijze en ervaringen met Rekenkamercommissies, waarbij vanzelfsprekend ruimte is om de eigen ervaringen en kennis te delen.

Het symposium is bedoeld voor alle leden van het Waterschapsbestuur, leden en medewerkers van Rekenkamercommissies en Auditcommissies, Unie van Waterschappen, het ministerie van I&M en BZK.

Dit middagsymposium wordt georganiseerd op vrijdag 6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij gastheer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096 AC  Amsterdam

De locatie is op loopafstand van het station Amsterdam Amstel.

Let op: de parkeergarage ligt in de Markonstraat. U kunt deze straatnaam gebruiken voor uw navigatie.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Opgave voor het symposium kan via het secretariaat van de NVRR.

Graag tot ziens op 6 oktober!