Skip to main content

Spotdag 2017: De burger als armchair auditor

Gepubliceerd op:
maandag 31-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

1

november

Tijdstip

Start: 00:00
tot 23:59 uur.

Locatie

Door heel Nederland

Organisator

NVRR in samenwerking met de Algemene Rekenkamer

Spotdag 2017: De burger als armchair auditor

Spotdag 2017: De burger als armchair auditor

Na een eerste Spotdag in 2016, organiseert de NVRR in samenwerking met de Algemene Rekenkamer ook dit jaar een nieuwe editie. Voor de Spotdag 2017 willen we weten wat nodig is om de burger als armchair auditor in positie te brengen; wat zou de burger willen weten over publieke uitgaven en de resultaten die daarmee bereikt worden?

Wat is de Spotdag?

De Spotdag is een afgebakende periode waarin gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, provinciale rekenkamers, waterschapsrekenkamers en de Algemene Rekenkamer hun respectievelijke zoeklichten op hetzelfde thema laten schijnen. De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een gemeenschappelijk rekenkamergemeenschap rapport. Het is een unieke kans om samen te werken en om de zichtbaarheid van de rekenkamergemeenschap voor politiek, bestuur en burgers verder te vergroten.

Bestuurslid Gerrit Hagelstein vertelt waarom meedoen aan de Spotdag zo belangrijk is.

Thema 2017: Armchair auditing

De samenleving speelt zich steeds meer digitaal af en informatie wordt op tal van nieuwe manieren ontsloten. Het is voor ons als rekenkamers zinvol om te onderzoeken of en op welke wijze de burger geïnformeerd wil worden. Daarom is voor deze Spotdag gekozen voor het actuele thema De burger als armchair auditor.

Welke informatie wil (een deel van) de burgers graag ontvangen over de besteding van publieke middelen en de resultaten daarvan (begroting en verantwoording). Op welke manier willen ze deze informatie ontvangen? Wat willen ze met de informatie? Wat kan er beter of slimmer?

Onderwerp?

Als deelnemende rekenkamer(commissie) bent u vrij om het thema op uw eigen manier te belichten. Burgers kunnen bijvoorbeeld bevraagd worden op een specifiek thema (openbare ruimte, veiligheid, sociaal domein), maar ook op wat de interesse van burgers zelf heeft.

Methode?

U kunt zelf een passende onderzoeksmethode kiezen. Denk bijvoorbeeld aan enquêtes, burgerpanels, focusgroepen, (straat)interviews, workshops of evenementen. Er is een toolbox ontwikkeld met kant-en-klare onderzoeksinstrumenten. Bijvoorbeeld een beknopt aantal enquêtevragen. Op deze wijze wordt het eenvoudig om deel te nemen aan de Spotdag. Natuurlijk is het ook mogelijk om van de toolbox af te wijken en eigen methoden en instrumenten in te zetten.

Door tijdens de Spotdag verschillende methodes toe te passen, hopen we als 'bijvangst' meer te weten te komen over welke methodes goed werken bij het betrekken van burgers in het rekenkameronderzoek.

Wanneer?

Gedurende de hele maand november kunt u zelf bepalen wanneer uw Spotdag plaatsvindt.

Resultaat

De resultaten van de Spotdag worden gebundeld in een gemeenschappelijke rapportage die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gepresenteerd wordt.

Meedoen?

De Spotdag is een originele, laagdrempelige manier om als rekenkamergemeenschap de krachten te bundelen en gezamenlijk een relevant thema onder de loep te nemen.

  • Wilt uw rekenkamer(commissie) deelnemen? Laat dit dan uiterlijk 18 oktober weten via een e-mail naar Nienke Huis in 't Veld (nienke@nvrr.nl). Zij zal contact met u opnemen over het vervolg.
  • Bij opgave voor deelname kunt u tevens aangeven of u gebruik wilt maken van de toolbox met onderzoeksinstrumenten. 
  • Medewerkers van de Algemene Rekenkamer kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het onderzoek (max. 1 dag). Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het afnemen van straatenquêtes. Verwacht u hier gebruik van te willen maken, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij stemmen dan de mogelijkheden met u af.
  • Tot slot: wilt u meedenken of meehelpen in de organisatie van de Spotdag? Uw hulp is zeer welkom. U kunt dit dan ook laten weten via nienke@nvrr.nl

Mocht u vragen hebben over de Spotdag, dan kunt u contact opnemen met Nienke Huis in 't Veld, projectleider Spotdag vanuit de NVRR (06-49785261, nienke@nvrr.nl). 

Met elkaar maken we er een interessante Spotdag van!