Skip to main content

Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Gepubliceerd op:
donderdag 12-10-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

6

maart

Tijdstip

Start: 10:00
tot 12:15 uur.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht

Organisator

Landelijke Kenniskring

Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

Agenda Landelijke Kenniskring Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht

10.00 – 10.05u Opening
10.05 – 10.35u Wijzigingen in de BBV

De wijzigingen waren bedoeld om de raad meer te ondersteunen zoals door een aantal indicatoren

verplicht te stellen, zodat gemeenten zich kunnen vergelijken. Maar wat komt daarvan terecht?

Elma van de Mortel betrokken bij dit BBV traject praat ons bij en leidt de discussie over het gebruik

van de indicatoren in de P&C cyclus en de relevantie voor rekenkameronderzoeken.
10.35 – 11.00u De Duisenbergmethode en de rekenkamer

Wat zijn ervaringen en wat betekent het voor de rekenkamer? Kamerleden, leden van Provinciale Staten

of van de gemeenteraad analyseren het jaarverslag en/of de begroting volgens een aantal richtvragen die 

Pieter Duisenberg in de TK heeft geïntroduceerd. Wat betekent dit voor de rekenkamer? 

Tineke van den Biggelaar bespreekt dit vanuit de Eindhovense ervaringen.
11.00 – 11.10u Pauze
11.10 – 11.20u Opbrengsten van de 3D-denktank en stand van zaken Denktank Omgevingswet
11.20 – 11.45u Mededelingen van het bestuur (o.m. Rekenkamerkompas, actieplan Plasterk)
11.45 – 12.15u Landelijke Kenniskring 2018 

Hoe bevalt de huidige werkwijze? Wat kan anders/beter?