Skip to main content

Kennismiddag Inspectie SZW “W&I na drie jaar decentralisatie”

Gepubliceerd op:
donderdag 25-01-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

14

februari

Tijdstip

Start: 11:00
tot 18:00 uur.

Locatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – de Resident Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag

Organisator

Inspectie SZW

Kennismiddag Inspectie SZW “W&I na drie jaar decentralisatie”

Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. En daarmee de decentralisaties in het sociaal domein. Hoe staat de uitvoering van Werk en Inkomen er drie jaar na de decentralisatie voor? Om die vraag te beantwoorden onderzocht de Inspectie SZW de volgende grote thema’s: de plaatsing van jongeren met een beperking, de toegang tot inkomensvoorzieningen, de 18-18+ problematiek en de relatie tussen W&I en wijkteams.

Op woensdagmiddag 14 februari worden de uitkomsten van deze inspectieonderzoeken gepresenteerd tijdens een speciale kennismiddag. Met alle aanwezigen wordt dan ook de huidige stand van zaken besproken. De Inspectie SZW nodigt u hierbij van harte uit voor deze bijeenkomst.

De middag is bestemd voor de leidinggevenden van werkmakelaars en van klantmanagers, hoofden van sociale diensten/sociaal domein, teamleiders en beleidsmedewerkers van zowel gemeenten als UWV en de beleidsdirecties van het ministerie. Ook medewerkers en leidinggevenden van lokale rekenkamers zijn van harte welkom.   

Op deze website kunt u zich registreren voor de middag en tevens een voorkeur aangeven voor de workshops. Toelichting over de inhoud daarvan en het programma, vindt u in het linkermenu.  

We raden u aan niet te lang te wachten met aanmelden. Dit in verband met het gelimiteerde aantal plaatsten