Skip to main content

Congres Vormgeving van experimenten voor beter beleid

Gepubliceerd op:
woensdag 21-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

19

juni

Tijdstip

Start: 09:00
tot 18:00 uur.

Locatie

Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

Organisator

Universiteit Leiden en Science Works

Congres Vormgeving van experimenten voor beter beleid

De aandacht voor experimenten in de Nederlandse beleidswereld neemt toe. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen ruimte te scheppen voor experimenten. Maar hoe kunnen experimenten bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid? En hoe wordt het rendement hiervan vastgesteld op het gebied van bewijsvoering, beleidskwaliteit en kosten/baten? Deze vragen staan centraal op het congres ‘Vormgeving van experimenten voor beter beleid’ dat wordt georganiseerd door de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden en ScienceWorks op dinsdag 19 juni 2018. Het congres zal worden voorgezeten door Peter van der Knaap, voorzitter Vide en Directeur-bestuurder SWOV.

Het congres zal worden geopend door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is een warm pleitbezorger van evidence informed beleid en schreef in 2011 een proefschrift over de manier waarop lokale overheden met behulp van experimenten en slim beleid ongetemde problemen kunnen aanpakken.

Jonathan Breckon leidt de Alliance for Useful Evidence en staat internationaal bekend als expert op het gebied van experimenteel bestuur. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij het oprichten van het Britse What Works Network. Hij zal inzicht geven in de manier waarop experimenten geïmplementeerd worden binnen de Britse beleidspraktijk.

Tijdens de plenaire afsluiting zal Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, een bijdrage leveren. Hij heeft meermaals het belang van experimenten in een beleidscontext bepleit, bijvoorbeeld in zijn nieuwjaarsartikel uit 2017 ‘Durf te leren’ in ESB.

Verder zullen onder andere Linda Voortman, Tweede Kamerlid namens GroenLinks, Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Eva van den Broek, gedragseconoom bij Wageningen Economic Research, Bernard Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, Odette van de Riet, coördinator van het Behavioural Insights Team van IenW, Paul van Meenen, Tweede Kamerlid namens D66, en Thomas Dirkmaat, coördinator van het Behavioural Insights Team bij EZK, een bijdrage leveren aan het congres.

Kijk voor meer informatie en het congresprogramma op de website >>