Skip to main content

Voorjaarscongres Kring Noord “publiek verantwoorden”

Gepubliceerd op:
dinsdag 10-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

8

juni

Tijdstip

Start: 13:00
tot 18:00 uur.

Locatie

Stadhuis van Leeuwarden

Organisator

Kring Noord

Voorjaarscongres Kring Noord “publiek verantwoorden”

Uitnodiging Kring Noord

Voorjaarscongres vrijdagmiddag 8 juni 2018, Leeuwarden

PUBLIEK VERANTWOORDEN

Het uitleggen van het gevoerde beleid kost gemeentebesturen veel moeite. De gemeenteraad wil weten waarom de uitvoering van de jeugdzorg door ingehuurde zorginstellingen meer kost dan met de raad werd afgesproken. De wachttijden voor de jeugdzorg namen toe. Ook zijn er vragen over de tegenvallende productie door en de oplopende kosten van de regionale omgevingsdienst.

In de raadsperiode 2014-2018 kreeg het gemeentebestuur meer taken en werden forse delen daarvan op afstand van het gemeentebestuur geplaatst. Op samenwerkingsverbanden en particuliere zorgaanbieders heeft het gemeentebestuur weinig greep. Publieke verantwoording is dan een stuk lastiger.

In de raadsperiode 2014-2018 wordt meer gestuurd op maatwerk. Wat is de zorgbehoefte van dit gezin? In hoeverre kan mantelzorg op maat hierin voorzien? In de ruimtelijke ordening wordt vaker gewerkt met globale plannen. Regelmatig stelt de raad vragen over vergunningen die door het college werden verleend voor zonneparken, rondwegen en bedrijfsuitbreidingen die zo niet in het omgevingsplan waren voorzien. De wethouder RO moet zich in allerlei bochten wringen om uit te leggen op basis van welke belangenafweging de omstreden vergunning werd verleend.

De reguliere voortgangsrapportages van het college aan de raad leiden zelden tot discussie: maar voor incidenten in de uitvoering zijn de raad en de media wel verontwaardigd. Wanneer de verantwoording door het college van burgemeester en wethouders tekort schiet, de controleur in eerste aanleg (de gemeenteraad) het spoor bijster is, komt de controleur in tweede aanleg (de Rekenkamer) nadrukkelijk in beeld.

Alle reden dus op het voorjaarscongres stil te staan bij actuele problemen van Publieke Verantwoording op gemeentelijk niveau.

 • Prof. dr. Bas Denters (bestuurskunde Twente) schreef in opdracht van Raadslid.nu twee invloedrijke en veel geraadpleegde essays over controle en verantwoording van gemeentelijke taken. Hoe krijgt de raad meer greep op de op afstand geplaatste uitvoering?
 • Dr. Joop Roebroek (voorzitter Rekenkamer Leeuwarden) stelt dat in de gebruikelijke verantwoording van het gevoerde beleid (onder meer door accountants) veel te weinig aandacht wordt besteed aan de ervaringen van de afnemers van dat beleid: de inwoners van de gemeente.

Locatie:          Gemeentehuis Leeuwarden aan het Hofplein 38

PROGRAMMA

 • 12.30 – 13.30 uur:          Ontvangst met lunch
 • 13.30 – 13.40 uur:          Opening door Jet Lepage, voorzitter van de rekenkamercommissie Súdwest-Fryslân, dagvoorzitter
 • 13.40 –  14.10 uur:          Prof. dr. Bas Denters, als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Public Administration, Universiteit Twente: hoe de kwaliteit van de verantwoording en de controle tussen gemeenten sterk kan verschillen?
 • 14.10 – 14.30 uur:          dr. Joop Roebroek, voorzitter van Rekenkamers Leeuwarden en Apeldoorn: Het moet anders! Vertrek bij publieke verantwoording (en bij het rekenkameronderzoek) vaker vanuit het perspectief van de samenleving (de burgers)!
 • 14.30 – 14.45 uur:          PAUZE
 • 14.45 – 15.30 uur:          paneldiscussie met medewerking van onder meer prof. dr. Bas Denters, dr. Peter Polhuis (lid college Noordelijke Rekenkamer) onder leiding van de dagvoorzitter, op basis van stellingen
 • 15.30 – 15.40 uur:          Afronding

  Vanuit het gemeentehuis van Leeuwarden lopen we naar de voormalige gevangenis thans cultureel bedrijvencentrum, de Blokhuispoort: waar vroeger gedetineerden zaten, zijn nu ruim honderd creatieve geesten actief aan het werk
 • 16.00-16.45 uur:            Rondleiding langs de vele creatieve bedrijven in de Blokhuispoort
 • 16.45-17.30 uur:             afsluitend in de Blokhuispoort: de borrel

Aanmelden: graag vòòr maandag 4 juni, via een mail naar: kringnoord@nvrr.nl

Geef s.v.p. in uw mail ook aan of u deelneemt aan de lunch aan het begin van de bijeenkomst.