Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet

Gepubliceerd op:
woensdag 20-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

15

november

Tijdstip

Start: 09:00
tot 16:30 uur.

Locatie

La Vie, Sint Jacobsstraat 61, Utrecht

Organisator

VNG Realisatie

Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet

VNG Realisatie organiseert Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Tijdens de Ateliersessies komen diverse invalshoeken aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het motto voor dit jaar luidt: ‘Doen en ervaren’. Dat betekent een uitbreiding en concretisering van de doelen van UIVO. Ketensamenwerking is een succesvoorwaarde voor het werken volgens de Omgevingswet. Daarom zijn de sessies interbestuurlijk.

VNG Realisatie organiseert in totaal zes bijeenkomsten waarvan twee in combinatie met de kwartaaldemonstratie van de resultaten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.