Skip to main content

Jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam

Gepubliceerd op:
dinsdag 11-09-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

1

november

Tijdstip

Start: 12:30
tot 17:30 uur.

Locatie

Rotterdam Marriott Hotel (Weena 686), tegenover station Rotterdam Centraal

Organisator

Rekenkamer Rotterdam

Jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam

Jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam 1 november 2018

Op donderdag 1 november 2018 vindt het jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam plaats met als thema “Publieke waarde in de knel. Op zoek naar het juiste spoor”.

12.30 – 13.00 uur inloop
13.00 – 13.05 uur opening (Jan van Belzen, burgemeester gemeente Barendrecht)
13.05 – 13.10 uur toelichting programma door dagvoorzitter (Bart Dekker)
13.10 – 13.35 uur Rode draden in onderzoeken Rekenkamer Rotterdam (Paul Hofstra en Kees de Waijer)
13.35 – 14.25 uur Publieke waardecreatie en verantwoording (Martijn van der Steen)
14.25 – 14.50 uur pauze
14.50 – 15.40 uur Organisatieverandering naar publieke waarde in de praktijk (Rosanne Stotijn)
15.40 – 16.30 uur Succesvolle publieke waardecreatie door gemeenten (Scott Douglas)
16.30 uur afsluiting door dagvoorzitter
16.35 – 17.30 uur borrel

 

Publieke waarde in knel

Paul Hofstra (directeur) en Kees de Waijer (senior onderzoeker) van de Rekenkamer Rotterdam

houden een presentatie waarin zij op hoofdlijnen een aantal hardnekkige problemen schetsen (‘rode

draden’), die de rekenkamer in haar onderzoeken de afgelopen jaren is tegengekomen in het beleid

en bestuur van de gemeente Rotterdam. De gemeente ondervindt regelmatig problemen om haar

maatschappelijke doelen voor de inwoners van Rotterdam te realiseren. Het realiseren van publieke

waarde komt daarmee in de knel, terwijl dit misschien wel de belangrijkste taak is van de gemeente.

Op zoek naar het juiste spoor

Moet de gemeente zich minder laten leiden door principes van bedrijfsmatig werken en zich meer

richten op het bereiken van haar maatschappelijke doelen? De bestuurskundige benadering ‘Public

value’ houdt zich onder meer bezig met deze vraag. In het seminar zal worden verkend hoe deze

benadering de gemeente kan helpen het juiste spoor te vinden naar effectiever beleid voor haar

inwoners. Dit alles aan de hand van presentaties van enkele inspirerende en prikkelende sprekers uit

de kringen van wetenschap en openbaar bestuur. De sprekers reflecteren op de rode draden van de

rekenkamer én zetten daartegenover een ander perspectief, gericht op creatie van publieke waarde.

Martijn van der Steen schetst hoe een nieuwe manier van verantwoorden en evalueren nodig is

(ook voor rekenkamers) om te beoordelen of en hoe gemeenten publieke waarde creëren. Hij is

directeur van het onderzoeksinstituut van de NSOB en bijzonder hoogleraar Strategie en Toekomst

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam, onder meer over

publieke waarde.

Rosanne Stotijn geeft een presentatie over hoe zij de organisatieverandering bij de Sociale

Verzekeringsbank, gericht op creatie van maatschappelijke meerwaarde, in de praktijk vormgeeft en

van een handelingsperspectief voor de uitvoering voorziet. Iedereen wil wel werken aan ‘de

bedoeling’ maar hoe doe je dat eigenlijk? Rosanne is programmamanager organisatievernieuwing bij

de SVB en werkt samen met het Leiden Leadership Center (Universiteit Leiden) in een onderzoek

naar wat het werken aan maatschappelijke meerwaarde in de praktijk vraagt van publiek

leiderschap.

Scott Douglas houdt een presentatie over publiekewaardecreatie, mede aan de hand van een in

september 2018 af te ronden onderzoek naar succesvolle publieke waardecreatie door gemeenten.

Hij is universitair docent in publiek management aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en

Organisatiewetenschappen en voert op dit moment het genoemde onderzoek uit in samenwerking

met de VNG.

Bart Dekker leidt als dagvoorzitter de bijeenkomst en zal onder meer na elke presentatie ruimte

geven aan reacties en vragen uit de zaal. Hij is directeur van het College voor de Rechten van de

Mens en redacteur bij beleidsonderzoek-online. Daarvoor was hij onder meer directeur bij Research

voor Beleid en Panteia, docent beleidsonderzoek bij de Erasmus Academie, docent beleidsevaluatie

bij ROI, lid van de rekenkamer Leiderdorp en auteur/redacteur van diverse publicaties over

beleidsonderzoek.

Locatie

Het seminar vindt plaats in het Rotterdam Marriott Hotel (Weena 686), pal tegenover station

Rotterdam Centraal.