Skip to main content

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk donderdag 18 oktober a.s.

Gepubliceerd op:
dinsdag 11-09-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

18

oktober

Tijdstip

Start: 14:45
tot 17:00 uur.

Locatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Parnassusplein 5 te Den Haag, Zaal B-04.33.VZ (Apollozaal @)

Organisator

Vide

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk donderdag 18 oktober a.s.

Responsieve Evaluatie: Aanpak, toepassingen op de praktijk & reflectie

Welke kansen heeft responsief evalueren ons anno 2018 te bieden? In welke contexten is het geschikt?

Hoe verhoudt de aanpak zich tot actuele discussies als die over big data en de onafhankelijkheid van opdrachtonderzoek?

Sprekers: 

•           Prof. dr. Tineke Abma, professor Participation & Diversity and Chair of the Department of Medical Humanities, Amsterdam UMC and senior researcher at the Amsterdam School of Public Health, Amsterdam

•           Mr. dr. B. (Bonne) van Hattum is verbonden als wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en als Director Risk consulting bij PwC. Haar bijdrage is op persoonlijke titel.

•           Dr. Robert de Graaff, partner en senior adviseur ORG-ID. ORG-ID en Robert voeren strategische adviesopdrachten uit op het snijvlak van overheden en de samenleving (zie: org-id.org).

•           Dr. Peter van der Knaap, voorzitter VIDE en directeur SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Peter is gepromoveerd op de bijdragen van evaluatieonderzoek aan het leervermogen van de overheid

Op donderdag 18 oktober organiseert het Vide-Evaluatorennetwerk een bijeenkomst over Responsieve Evaluatie. Deze bijeenkomst past in een serie van bijeenkomsten over uiteenlopende evaluatiebenaderingen, waaronder Qualitative Comparative Analysis (QCA; maart 2016) en Outcome Harvesting (maart 2018).

Responsieve evaluatie – ook wel: vierde generatie evaluatie – is een evaluatiebenadering, ontwikkeld in de jaren tachtig en negentig, die verschillende stakeholder-perspectieven centraal stelt en beoogt wederzijds begrip te verhogen door middel van dialoog. Centraal in de evaluatie staan de personen en organisaties die te maken hebben met de te evalueren beleidskwestie, en die daarin uiteenlopende, vaak tegenstrijdige belangen hebben. In de evaluatie van een beleid wordt rekening gehouden met ervaringen en opvattingen van al de verschillende belangen. Belanghebbenden vervullen een actieve rol in de evaluatie in die zin dat de evaluatie het karakter kan aannemen van een onderhandeling. Dit houdt ook in dat responsieve evaluatie in veel gevallen niet alleen over het verleden gaat, maar dat meestal tegelijkertijd over verleden en toekomst wordt gesproken. De rol van de evaluator is niet meer die van afstandelijke beoordelaar maar die van betrokken mediator.

Opzet van de bijeenkomst

•           Tineke Abma heeft een belangrijke rol gespeeld in de introductie van responsieve evaluatie in Nederland. Zij houdt een inleiding over de principes van responsieve evaluatie, mede aan de hand van eigen praktijkervaringen.

•           Bonne van Hattum geeft een toepassing van en reflectie op de bruikbaarheid van responsief evalueren aan de hand van haar dissertatie over massaclaims.

•           Robert de Graaff spreekt over de bestuurlijke context (vooral: meer lokale en regionale regie) en de opbrengsten van de tussentijdse responsieve evaluatie Ruimtelijke Adaptatie.

•           Peter van der Knaap sluit af met een commentaar.

•           Uitwisseling en debat met alle aanwezigen

•           Ter afsluiting is er een borrel

Middagvoorzitter: Nynke de Witte (Stuurgroep Vide-Evaluatorennetwerk, Ministerie van Financiën)

Programma

14:45-15:00 Inloop

15:00 Opening door Nynke de Witte

15:05 Responsieve of ‘Vierde generatie-’ evaluatie: Tineke Abma

15:30 Toepassing op Massaclaims en reflectie: Bonne van Hattum

15:55 Toepassing op Ruimtelijke Adaptatie en reflectie: Robert de Graaff

16:20 Commentaar door Peter van der Knaap  

+/-16:30 Discussie sprekers en zaal – mede op basis van enkele stellingen – o.l.v. Nynke de Witte

17:00 Afsluitende borrel

Datum: donderdag 18 oktober 2018

Aanvang: 15.00 – 17.00 uur (aansluitend een borrel

Locatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Parnassusplein 5 te Den Haag, Zaal B-04.33.VZ (Apollozaal @)

Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl

Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

We begroeten u graag op 18 oktober!

Met vriendelijke groet,

Vide Evaluatorennetwerk