Skip to main content

Algemene Ledenvergadering NVRR, Mini-Symposium en uitreiking Goudvink

Gepubliceerd op:
donderdag 20-09-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

30

november

Tijdstip

Start: 00:00
tot 23:59 uur.

Locatie

Mammoni, Mariaplaats 14, 3511 LJ UTRECHT

Organisator

NVRR

Algemene Ledenvergadering NVRR, Mini-Symposium en uitreiking Goudvink

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVRR op vrijdag 30 november 2018. Aansluitend zal een mini-symposium over Financiële verhoudingen, beleidsvrijheid en verantwoording worden gehouden. Locatie: Mammoni te Utrecht.

De ontvangst is vanaf 10.30 uur. Aanvang van de ledenvergadering is om 11.00 uur.

De stukken van de ledenvergadering kunt u hieronder downloaden.

Met de decentralisaties bepaalde de wetgever dat gemeenten de vrijheid hebben de inhoud e.d. van de voorzieningen te bepalen. Maar voor de financiering zijn de gemeenten afhankelijk van het Rijk en veel gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Wat betekent die financiële verhouding tussen overheidslagen voor de beoogde beleidsvrijheid? In hoeverre worden gemeenten belemmerd in een doelmatige inrichting van de onder hen vallende beleidsterreinen? En, op welk niveau moet dan verantwoording afgelegd worden over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid? Zoals de Algemene Rekenkamer in haar advies constateert is er een informatie-oerwoud ontstaan naar ministeries en TK toe, naast de pogingen die individuele gemeenten (en rekenkamercommissies) in het werk stellen om hun raden van (sturings)informatie te voorzien.

De Algemene Rekenkamer en de Open State Foundation gaan op het mini-symposium van de NVRR op 30 november 2018 nader in op het thema ‘Financiële verhoudingen, beleidsvrijheid en verantwoording’.

Komt u ook? U bent van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:

ALV NVRR
10.30-11.00 uur Inloop met koffie
11.00-12.00 uur Algemene Ledenvergadering
12.00-13.00 uur Lunch
Mini-Symposium NVRR
13.00-14.30 uur

Wegwijs in het sociaal domein

Waar gaat het advies wel en niet over?
Met het advies willen we een antwoord bieden op de behoefte van de Tweede Kamer aan meer overzicht en inzicht binnen het sociaal domein. We vertellen op welke manieren we het advies hebben afgebakend.

Wat zijn basisprincipes voor de taakverdeling tussen rijksoverheid en gemeenten?
Er bestaan bestuurlijke en financiële basisprincipes voor de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten. We gaan in op de verschillende soorten uitkeringen aan gemeenten en hun beleids- en bestedingsvrijheid.

Welke verantwoording hoeven gemeenten niet af te leggen aan de rijksoverheid?
We hebben onderzocht hoe bij medebewind de taken en bevoegdheden tussen rijksoverheid en gemeenten zijn verdeeld. Hiermee laten we zien welke verantwoording gemeenten niet aan de rijksoverheid hoeven af te leggen.

Welke invloed heeft de rijksoverheid nog wel?
Gemeenten hoeven in meerdere opzichten geen verantwoording aan de rijksoverheid af te leggen. We leggen uit dat de rijksoverheid echter op andere manieren invloed kan uitoefenen op de lokale omstandigheden.

Hoe kunnen gemeenten het advies verder nog benutten?
Onze aanbevelingen zijn gericht aan de regering en de Tweede Kamer en gaan voor een groot deel over passende informatie. We vertellen in welke opzichten onze aanbevelingen ook relevant zijn voor gemeenten.

Kirsten Veldhuijzen
Strategisch adviseur bestuurlijke en financiële verhoudingen Algemene Rekenkamer
Roger Broer
Onderzoeker Algemene Rekenkamer

Regie op data voor Rekenkamers

Toegang tot goed bruikbare data is essentieel voor Rekenkamers. Of je nu een overheidsinstantie – gevraagd of ongevraagd – met raad en daad bijstaat over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van besteed publiek geld en uitgevoerd beleid. Maar hoe ga je om met lokale autonomie en gefragmenteerde data? Leydi van den Braken, programma-manager bij Open State Foundation, geeft tijdens haar bijdrage voorbeelden over hoe open data kan helpen bij de uitvoering van het werk van Rekenkamers.

Zo kunnen tools als OpenSpending.nl en Open Raadsinformatie bijdragen aan inzicht van gegevens. Maar hoe gaan we om met lastigere onderwerpen zoals het sociaal domein, waar elke gemeente zelf invulling geeft aan het beleid. En hoe zorgen we anderzijds dat data die wel te vergelijken is, ook daadwerkelijk beschikbaar komt. En hoe kunnen Rekenkamers de beschikbaarheid van bruikbare open data aanjagen? Met deze discussievragen zal haar bijdrage, die aansluit op de presentatie van Kirsten Veldhuijzen van de Algemene Rekenkamer, afgesloten worden.

Leydi van den Braken
Programma Manager – Open State Foundation

14.30-15.00 uur Uitreiking Goudvink
15.00-16.00 uur Borrel

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kunt u zich voor de Algemene Ledenvergadering en het mini-congres opgeven.
Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 22 november a.s..

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Locatie en route
Mammoni
Mariaplaats 14
3511 LJ Utrecht