Skip to main content

Mini-congres Handhavingsonderzoek & Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op:
woensdag 15-05-2019
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

29

november

Tijdstip

Start: 13:30
tot 16:45 uur.

Locatie

Provinciehuis van de provincie Overijssel te Zwolle

Organisator

Kring Noord

Mini-congres Handhavingsonderzoek & Algemene Ledenvergadering

Handhavingsonderzoek: uitdaging of blinde vlek?

Handhaving en gebrek aan handhaving krijgt regelmatig veel aandacht op de voorpagina van nationale, regionale en sociale media. Gemeenteraden worden verrast door de gevolgen van gebrekkige handhaving. Nederland wordt soms een narcostaat genoemd en volgens een rapport dat deze zomer werd gepubliceerd blijkt Amsterdam de criminaliteit niet meer in de hand te hebben. Gemeenten moeten daar beleid voor maken.

Opvallend genoeg besteden lokale rekenkamers weinig aandacht aan dit onderwerp. Begrijpelijk wellicht. Handhaving is nauwelijks terug te vinden op de begroting, verspreid over diverse beleidsterreinen en het college sust de raad graag dat handhaving slechts uitvoering is – en dus niet een zaak van de raad. Maar handhaving moet ook worden gecontroleerd. Gemeenteraden die dat niet doen, merken dat problemen met handhaving zich onverhoeds openbaren.

Op het NVRR-najaarscongres kunt u nagaan of uw rekenkamer(commissie) wellicht wat meer aandacht aan handhaving zou moeten besteden.

Omdat handhaving op veel terreinen speelt, ligt de focus op de openbare ordening taak van burgemeesters. Dit wordt al duidelijk bij de eerste inleiding van prof. mr. dr. Michael Vols (Rijksuniversiteit Groningen) die dit onderwerp zal behandelen.

Aansluitend kunt u kiezen uit drie workshops. Annelies Kruize en Jorine de Muijnck (Breuer&Intraval) presenteren de resultaten van een rekenkameronderzoek naar Naleving en Handhaving Drank en Horecawet. Daniëlle van der Wiel, Rosalie Joosten en Annemerieke van der Veer presenteren de resultaten van een rekenkameronderzoek in Amsterdam over de bijdrage van de gemeentelijke afdeling Handhaving aan de veiligheidsbeleving en Emilie Stumphius (Necker van Naem ) presenteert de voorlopige resultaten van de benchmark veiligheidsplannen en handhaving. Tijdens de workshops is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen verzorgt de afsluiter. Hij heeft meer dan 25 jaar als officier van justitie gewerkt.

Ledenvergadering

11.00 Algemene Ledenvergadering Zaal 1.8

Handhavingsonderzoek – uitdaging of blinde vlek?

12.00 – 13.30 Ontvangst met lunch De Hof
13.30 Opening Statenzaal
 • Plenaire opening door dagvoorzitter Ina Middelkamp
 • Prof.dr. Michel Vols (Rijksuniversiteit Groningen: De openbare orde taken van de burgemeester: kaders, uitvoering en publieke verantwoording
 • Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen met 25 jaar ervaring als officier van justitie
14.30 Workshops 1e ronde
 • Workshop 1: Naleving en Handhaving Drank en Horecawet met aandacht voor beleid voor jongeren onder de 18 jaar onder begeleiding van Annelies Kruize en Jorine de Muijnck (Breuer & Intraval)
 • Workshop 2: Keuzes in de afbakening: de inhoudelijke focus, de perspectieven en de aanpak van het onderzoek Handhaving en Overlast. In deze workshop gaan we discussiëren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om de onderzoeksopzet voor een onderzoek naar handhaving af te bakenen. We gaan in op onze afwegingen daarbij en de opbrengsten daarvan. Tijdens de workshop zullen we ook ingaan op welke inzichten we hiermee over de handhaving in Amsterdam hebben gekregen
 • Workshop 3: Over de benchmark veiligheidsplannen en veiligheidsbeleid van een tiental gemeenten in 2019 begeleid door Emilie Stumphius (Necker van Naem)
Zaal 1.8

De Eik

Zaal 1.4

15.15 Pauze
15.30 Workshops 2e ronde
 • Workshop 1: Naleving en Handhaving Drank en Horecawet met aandacht voor beleid voor jongeren onder de 18 jaar onder begeleiding van Annelies Kruize en Jorine de Muijnck (Breuer & Intraval)
 • Workshop 2: Keuzes in de afbakening: de inhoudelijke focus, de perspectieven en de aanpak van het onderzoek Handhaving en Overlast. In deze workshop gaan we discussiëren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om de onderzoeksopzet voor een onderzoek naar handhaving af te bakenen. We gaan in op onze afwegingen daarbij en de opbrengsten daarvan. Tijdens de workshop zullen we ook ingaan op welke inzichten we hiermee over de handhaving in Amsterdam hebben gekregen
 • Workshop 3: Over de benchmark veiligheidsplannen en veiligheidsbeleid van een tiental gemeenten in 2019 begeleid door Emilie Stumphius (Necker van Naem)
 • Workshop 4: Handhaven van eigen effectiviteit. Samen met Vincent van Stipdonk (opsteller Rekenkamerkompas) gaan we aan de slag met eigen praktijkvoorbeelden van succesvol onderzoek. Waar zat het succes in? Wanneer vinden we onderzoek succesvol? Hoe kun je daar gericht en professioneel op aansturen? Het helpt om van te voren al te bedenken welk onderzoek volgens jou succesvol was, of had moeten zijn.
Zaal de Eik

Zaal 1.4

Zaal 1.8

16.15 Plenaire afsluiting Statenzaal
 • Verslag workshops
 • Uitreiking Goudvink (prijs beste rekenkamerrapport 2018)
16.45 Hapje, drankje, napraten De Hof