Skip to main content

Symposium Waterkring ‘De betekenis van rekenkamers voor Waterschappen’

Gepubliceerd op:
vrijdag 12-07-2019
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

22

november

Tijdstip

Start: 10:00
tot 15:30 uur.

Locatie

Waterschap Zuiderzeeland, te Lelystad

Organisator

NVRR waterkring

Symposium Waterkring ‘De betekenis van rekenkamers voor Waterschappen’

Graag nodigt de Waterkring u uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst op 22 november bij het waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. De bijeenkomst is interessant voor iedereen die betrokken is bij de waterschappen en in het bijzonder voor het algemeen bestuur en externe leden van rekenkamercommissie bij waterschappen. In de bijeenkomst wordt ingegaan op de werking en toegevoegde waarde van rekenkamers en/of rekenkamercommissies: hoe kan dit instrument het werk van de waterschappen ondersteunen?

We hebben bijzondere gasten: Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, met een onschatbare hoeveelheid ervaring en inzicht op het gebied van onafhankelijk onderzoek. Ook hebben we Rogier van de Sande Dijkgraaf, Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter Unie van Waterschappen, bereid gevonden om te vertellen over zijn ervaring met rekenkamercommissies. Ans Hoenderdos, directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer gaat in op de toezichtsrelatie provincies-waterschappen en de rekenkamerfunctie. En natuurlijk is er volop gelegenheid om met de sprekers en met elkaar in gesprek te gaan.

Programma

De ontvangst is vanaf tien uur. Om half elf starten we met een woord van welkom door Hoogheemraad Andries Poppe van Waterschap Zuiderzeeland.

Vervolgens zet de heer Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, ons op scherp door de rekenkamers te belichten vanuit het perspectief van ‘luis in de pels’.

Hierna volgt een lunch waar u de gelegenheid heeft om met elkaar van gedachten te wisselen aan verschillende thematafels.

Na de lunch hebben we twee interessante gasten:

  • Rogier van de Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter Unie van Waterschappen, die zal spreken over de toegevoegde waarde van een rekenkamer voor het algemeen bestuur van een waterschap.
  • Ans Hoenderdos, directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, zal haar visie geven op de betekenis van waterschapsrekenkamers, bezien vanuit de provincie als toezichthouder op de waterschappen.

Daarna gaan we met de inleiders in gesprek mede op basis van de uitkomsten uit de thematafels. Rond 15.00 ronden wij het programma af met een netwerkborrel.

Registratieformulier

Voor meer informatie over rekenkamercommissies bij waterschappen, bekijk dit filmpje: