Skip to main content

Extra ALV ivm statutenwijziging

Gepubliceerd op:
maandag 29-06-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

3

juli

Tijdstip

Start: 10:00
tot 11:00 uur.

Locatie

digitaal, via zoom

Organisator

NVRR

Extra ALV ivm statutenwijziging

Geacht lid van de NVRR,

Op de agenda van de ALV van 26 juni jl. stond het punt Statutenwijziging geagendeerd.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de ALV van 26 juni waren niet twee/derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigd. De statuten schrijven in de geval voor om een nieuwe vergadering uit te schrijven, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering.

Het bestuur van de NVRR nodigt u dan ook uit voor de extra ALV. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 3 juli om 10.00 uur via Zoom. Bijgevoegd ontvangt u de agenda en de vergaderstukken.

NB: vrijdag 3 juli, 12.00-13.00 uur webinar gehost door de NVRR: ‘Digitale democratie in tijden van corona’

Prof.dr. Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale overheden te Leiden