Skip to main content

Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

Gepubliceerd op:
woensdag 14-07-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

30

september

Tijdstip

Start: 14:30
tot 17:00 uur.

Locatie

N.T.B. in Nederland

Organisator

Andre Hengeveld (Rekenkamercommissie Land van Cuijk / Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta) en Ard Schilder (Zuidelijke Rekenkamer)

Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

Doel
Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale samenwerking.

Opzet
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst, ingeleid door expert Rob de Greef, wordt ingegaan op wat regionale samenwerking nu eigenlijk is, wat dit betekent voor de rol van leden van gemeenteraden en Staten en het uitvoeren van decentraal rekenkameronderzoek. In bijeenkomst twee en drie wordt aan de hand van concreet uitgevoerd rekenkameronderzoek ingegaan op zowel inhoud als proces van onderzoek doen naar regionale samenwerking. Sprekers uit de praktijk gaan in op het type vragen dat past bij dit onderzoek, hoe om te gaan met regionaal versus lokaal of provinciaal perspectief, maar ook hoe decentrale rekenkamers zelf kunnen samenwerken en wat dit van hen vraagt.

Organisatie
De drie bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdagen 30 september, 28 oktober en 9 december en verlopen volgens een vast stramien:

 14.30 – 15.00 uur  Inloop (eerste keer met korte kennismaking)
 15.00 – 16.00 uur  Inleiding op het thema met spreker(s) en referent
 16.00 – 17.00 uur  Interactie tussen spreker, referent en deelnemers
 17.00 uur  Afsluiting

De eerste en laatste bijeenkomst vinden online plaats, de tweede – indien mogelijk – op een nog te bepalen locatie centraal in het land. De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Andre Hengeveld (Rekenkamercommissie Land van Cuijk / Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta) en Ard Schilder (Zuidelijke Rekenkamer).

Deelname kost 250 euro voor leden van de NVRR en 300 euro voor niet leden.

Schrijf u in door het formulier in te sturen.