Skip to main content

Meld je aan voor het congres

Gepubliceerd op:
donderdag 15-07-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

10

september

Tijdstip

Start: 10:30
tot 14:45 uur.

Locatie

Bar Beton Rijnsweerd te Utrecht

Organisator

NVRR

Meld je aan voor het congres

Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht.
Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een zeer divers programma. De plenaire aftrap is voor Jan Douwe Elzinga die ons meeneemt in de actualiteit van het decentraal bestuur. Daarna vinden er verschillende deelsessies plaats over zeer verschillende onderwerpen. Zo is er een bijeenkomst met Follow The Money over de jeugdzorg en geven verschillende rekenkamers uitleg over het onderzoek dat zijn hebben gedaan naar Coronamaatregelen op lokaal niveau. De Raad voor het Openbaar Bestuur is aanwezig om over het advies “goede ondersteuning, sterke democratie” te spreken en ook de VNG levert een bijdrage aan de dag in het kader van vraagstuk rondom de digitale dienstverlening. Kortom een zeer gevarieerd programma. Voor de dag zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op. De kosten voor het congres zijn €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden. Aanmelden kan middels het onderstaande formulier.

Het uitgebreide programma tref je hieronder aan:

Wanneer: vrijdag 10 september van 10.30 tot 14.45 uur.
Waar: Bar Beton Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht (https://www.bar-beton.nl/)
Kosten deelname: €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden

Titel: Dreigt een bestuurlijke patstelling?
Inrichting: congres Plenair en deelsessies

Tijd Voordracht Spreker
10.30 Opening Jan de Ridder, voorzitter NVRR
10.45 Het decentraal bestuur op een cruciaal kantelpunt Douwe Jan Elzinga, Hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
11.15 Pauze
11.30 Deelsessie I
Management in het uitvoeringsloket
Coronamaatregelen op lokaal niveau Rekenkamers van Tilburg, Arnhem, Breda en Oss
Deelsessie II
Digitale uitdagingen
Bestuurlijke controle algoritme Paul Hofstra, Topconsultant Vanberkel professionals en Mark Vermeer, Directeur IIFO Gemeente Rotterdam
Deelsessie III
Financiële uitdagingen
Follow The Money en de Jeugdzorg Margot Smolenaars, Follow the Money
Deelsessie IV
Hulptroepen rond de raad
Versterking Raad en Staten Huri Sahin, raadslid van de Raad voor het Openbaar bestuur
12.30 Lunch
13.30 Deelsessie I

Management in het uitvoeringsloket

Schuldhulpverlening Geert van Dijk, Directeur NVVK
Deelsessie II

Digitale uitdagingen

Inclusieve Digitale dienstverlening Marlies Klooster, Projectleider VNG
Deelsessie III

Financiële uitdagingen

Financieel overzicht voor de raad Jan de Ridder, Rekenkamer Metropool Amsterdam
Deelsessie IV

Hulptroepen rond de raad

Projectgroep Lokale Rekenkamers Peter van Enk, Adviseur PBLQ
14.30 Einde deelsessies
14.40 Afsluiting congres

 

Opening van 10:30 uur tot 10:45 uur
Door Jan de Ridder, voorzitter NVRR

Plenair 10:45 uur tot 11:15 uur
Douwe Jan Elzinga over “Het decentraal bestuur op een cruciaal kantelpunt”

Deelsessie eerste deel van 11:30 tot 12:30 uur

 • Management in het uitvoeringsloket
 • Digitale uitdagingen
  • Bestuurlijke controle algoritme
   Recent heeft de Rotterdamse Rekenkamer onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmes door de gemeente, uitmondend in het rapport Gekleurde technologie. Ook andere rekenkamers en rekenkamercommissies overwegen hier onderzoek naar te gaan doen of zijn ermee gestart. Onder de vlag van het programma Publieke Controle op Algoritmes werkt een consortium van 12 overheden aan beleidsinstrumenten om de controle op deze systemen te vergroten, zie Publieke Controle op Algoritmes – Voor verantwoorde inzet van algoritmes bij overheden. Deze sessie bestaat uit een twee-gesprek tussen Paul Hofstra en Mark Vermeer.
  • Inclusieve Digitale dienstverlening
   Gemeentelijke dienstverlening houdt meer en meer rekening met mensen die digitaal minder onderlegd zijn of minder mogelijkheden hebben. Of zou dat meer en meer moeten doen. Zie: brochure over digitale inclusie In deze sessie gaat Marlies Klooster van de VNG met de zaal in gesprek over dit onderwerp.
 • Financiële uitdagingen
  • Follow The Money en de Jeugdzorg
   Follow The Money (https://www.ftm.nl/dossier/jeugdzorg-in-het-rood) heeft onderzoek gedaan naar financiële problemen binnen jeugdzorg; gedeeltelijk is dit gebeurd met behulp van onderzoek in Amsterdam en Zaanstad. Maar daarnaast is Follow The Money ook bij meerdere andere gemeentes aan de slag gegaan met een onderzoek naar de jeugdzorg. In deze sessie gaat iemand namens Follow The Money in gesprek met de zaal over de onderzoeken die binnen de jeugdzorg plaatsvinden.
  • Financieel overzicht voor de raad
   De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft instrument ontwikkeld waarmee overzicht kan worden gecreëerd voor de raad over de financiën. Jan de Ridder van de Rekenkamer Metropool Amsterdam gaat hierover met de zaal in gesprek.
 • Hulptroepen rond de raad
  • Versterking Raad en Staten
   In het najaar van 2020 verscheen het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) “Goede ondersteuning, sterke democratie”.
   We weten allemaal dat goed openbaar bestuur niet gratis is. In deze deelsessie gaat raadslid Huri Sahin van de ROB met de zaal in gesprek over het advies.
  • Projectgroep Lokale Rekenkamers
   De door Binnenlandse Zaken ingestelde projectgroep versterking lokale rekenkamers is in juni van start gegaan. In deze sessie wordt door Peter van Enk van PBLQ nader toegelicht wat de achterliggende gedachten en verwachtingen zijn bij dit project, hoe rekenkamers en rekenkamercommissies ervan kunnen profiteren, wat ze ervan kunnen merken en wat er verder nog in de pijplijn zit.

Lunch van 12:30 tot 13:30 uur

13:30 uur tot 14:30 uur: tweede ronde deelsessies (voor programma zie hierboven)

14:40 uur: plenaire afsluiting congres


15:00 uur: extra ALV over de samenstelling van de sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter NVRR en vaststellen van de profielschets voor de nieuwe voorzitter